Oxelösunds logga

Stjärnholms ladugård

Ladugården vid Stjärnholm uppfördes vid slutet av 1600-talet och är unik i sitt slag, varför byggnaden har ett mycket högt kulturhistoriskt värde

Idag används ladugården av en arrendator och Stjärnholms ryttarföreninglänk till annan webbplats, som bedriver ridskoleverksamhet för sina 400 medlemmar.

På den här sidan hittar du information om Ladugårdens historia och den renovering av taket som byggnaden är i behov av.

Ladugården är genom dess ålder och utformning, med kvadratisk planform och stora
volym och höga takfall, ensam i sitt slag i hela Södermanland. Den är således ett utmärkt
exempel på stormaktstidens ekonomibyggnader. Byggnaden är därför av mycket högt
kulturhistoriskt värde. Viktiga karaktärsskapande element är byggnadens volym
och form, de vitputsade ytterväggarna, takens vinkel och tegeltäckning, stickbågiga
fönsteröppningar med järnspröjs och de inre takfallens takkupor.

Ladugårdens konstruktion, där flera delar är ursprungliga eller bär på spår av det
ursprungliga utförandet, är av mycket högt byggnads- och teknikhistoriskt värde.
Till dessa delar hör ytterväggarna av sten, bjälklag och takstolar av bilat virke samt
underlagstak av spån. Yttertaket vilar på takstolar av virke som både bär spår efter
bearbetning såväl som tidigare takstolskonstruktioner. Bjälkarna över kostallet i västra
längan är sannolikt ursprungliga och är genom sin dimension och ålder av mycket högt
byggnadshistoriskt såväl som pedagogiskt värde.

Teglet är sannolikt tillverkat i olika omgångar på gårdens tegelbruk. Takteglet är
genom sitt utseende och sin ålder av stort estetiskt- och materialhistoriskt intresse.
På de inre takfallen fnns nio karakteristiska takkupor som har luckor av trä i något
varierande utförande och storlek. Dessa är mycket viktiga för helheten och bidrar till det ålderdomliga uttrycket.

Källa: Rapport 2019:5, Sörmlands museum, Stjärnholms ladugård, Antikvarisk medverkan, renovering av stommen i västra längan

Sedan länge har Oxelösunds kommun planerat att genomföra en takrenovering av stallbyggnaden vid Stjärnholm. Delar av ladugårdstaket har renoverats tidigare och resterande takdel ovanför stalldelen stod på tur. Inför den planerade renoveringen upptäcktes förhöjda fukthalter och flera omfattande undersökningar har gjorts under 2019 och 2020. Flera åtgärder genomfördes för att öka lufttillförseln och därmed minska fukthalten i stallbyggnaden.

Inför vintern 2020 stod det klart att stora snöfall kunde öka påfrestningen på takkonstruktionen och att det inte skulle vara problemfritt att röja snö från ett redan hårt belastat tak. Då Oxelösunds kommun är fastighetsägare till byggnaden, är det vårt ansvar att sörja för både hästar och människors hälsa och säkerhet. Beslut togs att flytta ut verksamheten till tältstall och andra byggnationer som verksamheter behöver. Dessa fördes upp under september 2020 och kan användas till och med juni 2021. Tältstallen har besiktigats och är godkända av Länsstyrelsen.

Den fördjupande undersökningen som gjordes 2020 visar att taket är i behov att en större renovering än vad som förväntades. Då ladugården har högt kulturhistoriskt värde finns det många aspekter att ta hänsyn till i en kommande renovering. En byggnadsteknisk antikvarisk förundersökning ska göras under våren 2021 och därefter kan en bedömning göras hur lång tid renoveringen kommer att ta.

Vi arbetar tillsammans med ryttarföreningen för att hitta lösningar så att verksamheten ska kunna fortsätta som vanligt och att hästar och ryttarföreningens medlemmar har en trygg och säker miljö under de förutsättningar som finns. Den 17 mars kommer kommunstyrelsen att ta ställning till om det finns möjlighet för ridverksamheten att flytta tillbaka in i det befintliga stallet då experter har gjort bedömningen att vintersäsongen är över efter 1 april och att risken för stora snöfall är små.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson
Förvaltningschef
Telefon: 0155-383 56
E-post: anders.magnusson@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer