Stjärnholms ladugård

Ladugården vid Stjärnholm uppfördes vid slutet av 1600-talet och är unik i sitt slag, varför byggnaden har ett mycket högt kulturhistoriskt värde

Idag används ladugården av en arrendator och Stjärnholms ryttarförening Länk till annan webbplats., som bedriver ridskoleverksamhet för sina 400 medlemmar.

På den här sidan hittar du information om Ladugårdens historia och den renovering av taket som byggnaden är i behov av.

Ladugården är genom dess ålder och utformning, med kvadratisk planform och stora
volym och höga takfall, ensam i sitt slag i hela Södermanland. Den är således ett utmärkt
exempel på stormaktstidens ekonomibyggnader. Byggnaden är därför av mycket högt
kulturhistoriskt värde. Viktiga karaktärsskapande element är byggnadens volym
och form, de vitputsade ytterväggarna, takens vinkel och tegeltäckning, stickbågiga
fönsteröppningar med järnspröjs och de inre takfallens takkupor.

Ladugårdens konstruktion, där flera delar är ursprungliga eller bär på spår av det
ursprungliga utförandet, är av mycket högt byggnads- och teknikhistoriskt värde.
Till dessa delar hör ytterväggarna av sten, bjälklag och takstolar av bilat virke samt
underlagstak av spån. Yttertaket vilar på takstolar av virke som både bär spår efter
bearbetning såväl som tidigare takstolskonstruktioner. Bjälkarna över kostallet i västra
längan är sannolikt ursprungliga och är genom sin dimension och ålder av mycket högt
byggnadshistoriskt såväl som pedagogiskt värde.

Teglet är sannolikt tillverkat i olika omgångar på gårdens tegelbruk. Takteglet är
genom sitt utseende och sin ålder av stort estetiskt- och materialhistoriskt intresse.
På de inre takfallen fnns nio karakteristiska takkupor som har luckor av trä i något
varierande utförande och storlek. Dessa är mycket viktiga för helheten och bidrar till det ålderdomliga uttrycket.

Du kan läsa Sörmlands museums rapport på den här webbsidan Länk till annan webbplats.

Källa: Rapport 2019:5, Sörmlands museum, Stjärnholms ladugård, Antikvarisk medverkan, renovering av stommen i västra längan

Sedan länge har Oxelösunds kommun planerat att genomföra en takrenovering av stallbyggnaden vid Stjärnholm. Delar av ladugårdstaket har renoverats tidigare i flera omgångar. En byggnadsteknisk antikvarisk förundersökning genomfördes under 2021 och därefter har en bedömning gjorts över hur lång tid renoveringen kommer att ta.

I april 2022 tog Kommunsstyrelsen beslut om att avsätta ca 45 miljoner till renoveringen. Under oktober 2022 startar renoveringen som kommer att genomföras av Mats Lundkvist Byggservice AB. Den beräknas ta minst två år och vara klar tidigast hösten 2024.

Renoveringen består av komplettering och förstärkning av takkonstruktionen, komplettering och utbyte av skadade balkar i golvbjälkar i vindbjälklaget, komplettering och utbyte av mur, fönster, dörrar, ombyggnation av klubbyta för Stjärnholms ryttarförening, utbyte av all el för att uppfylla myndighetskraven samt åtgärdande av dagvatten och åtgärder för att uppfylla myndighetskraven för brand.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson
Förvaltningschef
Telefon: 0155-383 56
E-post: anders.magnusson@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer