Behandlingscenter

Här finns alla våra behandlingsresurser för vuxna, familjer med barn och ungdomar samlade under samma tak på Thorsgatan 7.

Oxelösunds behandlingscenter, HVB Oliven, rådgivningsbyrån

Thorsgatan 7; här hittar du vårt behandlingshem HVB Oliven, rådgivningsbyrån, familjestödjare och ungdomsstödjare under samma tak.

Oliven – vård på hemmaplan

HVB Oliven är Oxelösunds eget kommunala behandlingshem. Oliven finns på övervåningen av Behandlingscenter. Oliven är ett hem för vård och boende, med behandling för personer över 18 år med missbruksproblematik.

Rådgivningsbyrån

Missbruk

Till rådgivningsbyrån kan du vända dig om du dricker för mycket alkohol eller har problem med missbruk och beroende av alkohol, droger och/eller spel. Även du som anhörig som är orolig för någon som har ett missbruk kan vända dig till oss.

Du kan få hjälp information, rådgivning och behandling i form av behandlande samtal, behandlingsprogram inom missbruk eller samtalsstöd för anhöriga. Här finns även en öppen mottagning dit du som har remiss på att lämna urinprov kan komma.

Lämna sidan snabbt

Våld i nära relation

Här kan du vända dig om du utsätts för våld eller om du använder våld. Rådgivningsbyrån använder sig av två olika samtalsstrukturer, beroende på om du är utsatt/ har varit utsatt för våld eller om du använder våld.

S o V - strukturen (Samtal om våld)

S o V används i mötet med dig som utövat/utövar våld i nära relationer. Behandlingen består främst av motiverande samtal, KBT (kognitiv beteendeterapi) samt mindfulness.

Enligt S o V kan du få hjälp med följande på Rådgivningsbyrån:
-Klargöra dina problem, samt öka din medvetenhet om vad som är våld i en nära relation.
- Lära dig att, känna igen och hantera dina tankar och känslor, som ökar risken för våld i olika former.
- Hitta alternativa handlingsmönster och strategier, istället för bete sig hotfullt eller våldsamt.
- Bli bättre på att kommunicera behov och känslor på ett tydligt, respektfullt sätt i dina nära relationer.
- Vid behov, förstå hur dina upplevelser påverkat dig, hur du kan leva mer som du vill ,inte som du kanske lärt dig.
- Jobba med att vara den förälder, du vill vara (om du har barn)
- Hitta stöd och hjälp till dina barn, t.ex. genom familjebehandlare.

S o F – strukturen (Samtal om frihet)

S o F används i mötet med dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relationer. Samtalsstrukturen riktar sig till dig som tagit dig ur en partnerrelation, där du varit utsatt för någon form av våld, och som trots uppbrottet fortsatt är påverkad av våldet. Det är ett individuellt anpassat stöd som syftar till förändring. främst genom motiverande samtal och KBT (kognitiv beteendeterapi). Du är välkommen oavsett om du lämnat din parrelation eller om du fortfarande lever i den.

Kontakta oss för råd eller tidsbokning på 070-567 27 55 eller 070-567 22 21.
Du kan även skicka epost till: radgivningsbyran@oxelosund.se

Familjestöd

Familjestödjare finns på plats på bottenvåningen på Behandlingscenter, tillsammans med ungdomsstödjare. Till familjestöd kan du vända dig om du ex. upplever svårigheter i din relation till ditt barn, har svårt att hantera konflikter och sätta gränser, eller att ni bråkar mycket hemma.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Telefon: 070-566 11 53
Epost: familjestod@oxelosund.se

Här kan du läsa mer om familjestöd i Oxelösunds kommun

Ungdomsstöd

Vi finns för att kunna stötta och vara trygga vuxna för dig som ungdom. Till oss kan du vända dig om du behöver någon att prata med. När du inte hittar oss på Behandlingscenter är vi ofta ute i de miljöer där ungdomar är, till exempel i skolan, Koordinaten, på stan eller nattvandring.

Du kan nås oss på:
Telefon: 070-380 06 76 eller 073-518 63 45

Här kan du läsa mer om ungdomsstöd i Oxelösunds kommun

Kontaktinformation

Behandlingscenter
Besöksadress
Thorsgatan 7

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon 0155-380 00
kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer