Främja skolnärvaro

Det finns två familj- och skolpedagoger anställda på kommunen med uppgift är att främja skolnärvaro. Pedagogerna har erfarenhet både från arbete inom socialtjänsten och från skolans värld, för att utifrån ett helhetsperspektiv på bästa sätt kunna stötta elever för ökad skolnärvaro.

Skolverket menar att omfattande skolfrånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Ju längre tid elever är frånvarande, desto mer riskerar de att komma efter i skolarbetet och hamna utanför den sociala gemenskapen. På lång sikt löper elever med oavslutad gymnasieutbildning en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa och arbetslöshet. Och det är precis det som satsningen vill förebygga.

Pedagogerna har sitt kontor på Familjecentralen, men befinner sig även hos familjerna och ute på skolorna. Hjälpen och stödet riktar sig till grundskolans befintliga elever, planen är att på sikt även kunna arbeta förebyggande innan skolfrånvaro uppstår.

Familj- och skolpedagogerna kan hjälpa till att öka skolnärvaron genom:

  • Att ge trygghet och skapa tillit
  • Individuellt stöd
  • Att samverka mellan verksamheter i elevens närhet
  • Motivera till skolgång
  • Stötta och vägleda i samverkan med skolan
  • Att arbeta förebyggande

Vill du anmäla ett ärende till familj- och skolpedagogerna? Ta kontakt med ditt barns/ungdoms skola eller kontakta familj- skolpedagogerna:

Jessica Lundin: jessica.lundin@oxelosund.se tel: 0155-384 54

Maria Dahlström: maria.dahlstrom@oxelosund.se tel: 0155-384 93

Alla ärenden tas emot och prioriteras av pedagogerna i samråd med chefer som är ansvariga för teamet.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-380 00
kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer