Stöd till vuxen

Är du orolig för dina alkohol-, drog- eller spelvanor eller behöver du hjälp med att bryta ett beroende? Mår du dåligt? Har du skulder? Är du utsatt för våld? Vi kan hjälpa dig, det finns olika typer av stöd som du kan få.

Psykisk ohälsa – mår du dåligt?

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. De allra flesta kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas eller att en nära anhörig, vän eller arbetskamrat gör det. Många pratar med närstående eller vänner när de mår dåligt psykiskt, får oro eller ångest, och många gånger räcker det. När det inte räcker kan man behöva söka hjälp och vård.

Vad du kan göra?

Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta din vårdcentral. Behöver du akut hjälp hittar du här telefonnummer dit du kan vända dig

Har du långvariga psykiska problem kan kommunen erbjuda dig olika former av personliga stödinsatser, till exempel en kontaktperson, boendestöd eller personligt ombud. Här hittar du mer om stöd vid psykisk funktionsnedsättning.

Är du utsatt för våld i nära relation?

Du är inte ensam och du kan få stöd och hjälp. Läs mer under Våld i nära relation

Utsätter du någon för hot och våld?

Det finns hjälp att få. Läs mer under Våld i nära relation.

Är du i ekonomisk knipa?

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig att få ordning på din ekonomi. Om du inte kan försörja dig själv kan du tillfälligt ansöka om ekonomiskt bistånd.

Du kan också få stöd av en god man eller förvaltare.

Missbruk och beroende

Behöver du stöd och hjälp i frågor om missbruk eller spelberoende? Har du alkohol- eller drogproblem? Är du orolig för någon i din närhet som använder alkohol eller droger? Kontakta oss på vuxenenheten på 0155-380 00. Du kan även vända dig till Behandlingscenter, här finns rådgivningsbyrån där du kan få råd och stöd runt ditt beroende. Här finns även Oxelösunds behandlingshem, Oliven.

 

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer