Stöd till vuxen

Är du orolig för dina alkohol-, drog- eller spelvanor eller behöver du hjälp med att bryta ett beroende? Mår du dåligt? Har du skulder? Är du utsatt för våld eller brott? Är du ett vittne till ett brott? Vi kan hjälpa dig, det finns olika typer av stöd som du kan få.

Psykisk ohälsa – mår du dåligt?

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. De allra flesta kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas eller att en nära anhörig, vän eller arbetskamrat gör det. Många pratar med närstående eller vänner när de mår dåligt psykiskt, får oro eller ångest, och många gånger räcker det. När det inte räcker kan man behöva söka hjälp och vård.

Vad du kan göra?

Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta din vårdcentral. Behöver du akut hjälp hittar du här telefonnummer dit du kan vända dig

Har du långvariga psykiska problem kan kommunen erbjuda dig olika former av personliga stödinsatser, till exempel en kontaktperson, boendestöd eller personligt ombud. Här hittar du mer om stöd vid psykisk funktionsnedsättning.

Fontänhuset Nyköping

Fontänhuset är en social och arbetsinriktad rehabilitering. Medlemmar och personal arbetar sida vid sida. Uppgifterna är varierade. Du kan till exempel laga mat i köket, arbeta med administrativa uppgifter så som att sitta i reception, jobba med ekonomi eller upprätta dokument. Det finns också en hel del praktiska uppgifter för den som vill vara med i Fontänhusets servicegrupp.

Medlemskapet innebär att du kommer till Fontänhuset för att strukturera din dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, umgås och stärka din självkänsla. Du får inte betalt för ditt arbete. Målsättningen är att människor som lever med psykisk ohälsa ska kunna komma tillbaka till att leva ett gott liv - att bryta isolering, utveckla en social gemenskap och en fungerande arbetssituation. Medlemskapet är frivilligt och kostnadsfritt. Oxelösunds kommun har ett samarbete med Fontänhuset Nyköping och du som invånare är välkommen dit.

För mer information se Fontänhuset Nyköping | Psykisk ohälsa syns inte (fontan.se) Länk till annan webbplats.

Är du utsatt för våld i nära relation?

Du är inte ensam och du kan få stöd och hjälp. Läs mer under Våld i nära relation

Utsätter du någon för hot och våld?

Det finns hjälp att få. Läs mer under Våld i nära relation.

Är du i ekonomisk knipa?

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig att få ordning på din ekonomi. Om du inte kan försörja dig själv kan du tillfälligt ansöka om ekonomiskt bistånd.

Du kan också få stöd av en god man eller förvaltare.

Missbruk och beroende

Behöver du stöd och hjälp i frågor om missbruk eller spelberoende? Har du alkohol- eller drogproblem? Är du orolig för någon i din närhet som använder alkohol eller droger? Kontakta oss på vuxenenheten på 0155-380 00. Du kan även vända dig till Behandlingscenter, här finns rådgivningsbyrån där du kan få råd och stöd runt ditt beroende. Här finns även Oxelösunds behandlingshem, Oliven.

Fredagsgruppen

Fredagsgruppen är en förening som samarbetar med Oxelösunds kommun. Den riktar sig till människor som vill få ett annat liv, främst de som vill ta sig ur alkohol- och drogmissbruk. Man kan kontakta dem för samtal och de har även träffar veckovis i Oxelösund.

Man kan läsa mer på deras Facebook-sida: "Vi som gillar fredagsgruppen" Länk till annan webbplats.

AA och NA

Anonyma alkoholister och Anonyma Narkomaner har också verksamhet i Oxelösund.

För mer information se deras hemsidor:

Hitta ett AA-möte i din närhet - Sök enkelt här - AA | Anonyma Alkoholister Länk till annan webbplats.

Anonyma Narkomaner - Na Sverige Länk till annan webbplats.


Är du ett brottsoffer eller ett vittne?

Brottsofferjouren, BOJ är en sekulär och partipolitiskt obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med dem, stödet är kostnadsfritt, de har avgett tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs för att få stöd.

Om det behövs kan brottsoffret få stöd vid kontakter med hjälpinstanser som kan ge till exempel psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd. Det kan vara skönt att få hjälp med myndighetskontakter och bra att få information om rätten till skadestånd. Stödperson ger också vägledning i brottmålsprocessen. Utbildade vittnesstöd ger information om hur rättegången går till och ger stöd i samband med rättegången. Brottsoffret och vittnet behöver inte möta den tilltalade ensam.

De erbjuder:

  • Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår.
  • Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor.
  • Stöd vid eventuell rättegång.
  • Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag.

Läs mer om dem här: Brottsofferjouren – Stöd för brottsoffer, vittnen & anhöriga Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer