Badhusviken - vad händer i området?

Den 5 februari hade kommunen ett första dialogmöte kring Badhusviken. Efter mötet har det fram tilll den 29 februari varit möjligt att inkomma med förslag och ideér kring utvecklingen av Badhusviken. Här nedan kan du nu läsa om vad som händer framöver i arbetet med Badhusviken.

Badhusviken

Ett nytt parkområde planeras utefter Femöre kanal och i anslutning till sjöbodarna.

Med början 2024 påbörjas arbetet med att förstärka kajkanten mot Femöre kanal och under våren/sommaren 2025 genomförs arbete med att iordningsställa området till ett park/rekreationsområde med trädäck, och parkstråk.

Arbetet är planerat att vara klart till hösten 2025 och till båtsäsongen 2026 ska det åter gå att ha båten på plats vid kanalen. Däremot kommer det inte finnas utrymme för båtuppläggning i området.

Bakgrund:
Sedan kommunen förvärvade gamla Båt & Motor området vid Badhusviken har en diskussion pågått om vad som ska ske i området. Syftet med förvärvet är att utveckla området med fler bostäder och havsnära rekreations- och promenadstråk.

Den 5 februari i år hade kommunen ett första dialogmöte med oxelösundare. På mötet visade kommunen bland annat upp två förslag på planering av sjöbodarna. I samband med mötet fick kommunen in flera frågor, synpunkter och förslag. Det fanns även en möjlighet att inkomma med synpunkter och idéer via kommunens webbsida.

De inkomna frågorna, synpunkterna samt idéer handlar om hur Badhusviken ska bebyggas samt sjöbodarnas placering samt båtplatser i Femöre kanal.

Vad händer med sjöbodarna och båtplatserna?

Utifrån alla synpunkter som inkommit om vikten av att ha sjöbodarna kvar väljer kommunen att gå på förslaget där sjöbodarna blir kvar på samma plats som idag.

Båtplatser kommer att finnas i kanalen och kan arrenderas ut igen efter att arbete med att förstärka kajkanten är klart. Den som tidigare haft en båtplats i kanalen har förtur till båtplatserna. Arbetet i kanalen beräknas vara färdigt till båtsäsongen 2026. Information till de som tidigare har arrenderat en båtplats i kanalen kommer att skickas ut när det är möjligt att åter arrendera båtplats i kanalen.

I dagsläget är inga beslut fattade, men intentionen är att området mellan sjöbodarna och Femöre kanal iordningställs till ett park- och rekreationsområde. Det kommer då inte finnas plats för båtuppläggning. De som idag arrenderar en båtuppläggningsplats kommer få ett erbjudande om en ny plats för båtuppläggning inom kort.

Här hittar du de idéskisser som visades på mötet den 5 februari. Pdf, 3.6 MB.

Varför har ni sagt upp båtplatserna?
Båtplatserna är uppsagda eftersom bryggan är i så pass dåligt skick att kommunen inte kan garantera säkerheten. Det kommer åter att finnas båtplatser i kanalen när arbetet med att förstärka kajkanten är klart.

Båtplatserna kan arrenderas ut igen efter att arbete med att förstärka kajkanten är klart. Den som tidigare haft en båtplats i kanalen har förtur till båtplatserna. Arbetet i kanalen beräknas vara färdigt till båtsäsongen 2026. Information till de som tidigare har arrenderat en båtplats i kanalen kommer att skickas ut när det är möjligt att åter arrendera båtplats i kanalen.

Kan sjöbodarna användas under tiden som planarbetet för området pågår?
När förstärkningsarbetet av Femöre kanal ska genomföras kommer bodarna sannolikt kunna stå kvar men det kommer samtidigt vara ett arbetsområde vilket innebär att bodarnas tillgänglighet kommer att påverkas.

Kommer området längs med kanalen bli privat?
Nej, det ska bli ett öppet och allmänt rekreations- och promenadstråk för alla Oxelösundare och besökare.

Hur många bostäder ska det byggas och hur höga kommer byggnaderna att bli?

Vid området bakom sjöbodarna, (gamla Båt & motor, gamla fotbollsplanen, parkeringen etcetera) fortsätter den långsiktiga planeringen för en utveckling av området med inriktningen att området ska bebyggas med bostäder.

Det finns inga beslut om hur många bostäder eller hur högt det kan byggas i området men en av utgångspunkterna är att undersöka om området är lämpligt för bostäder. Detta är något som utreds i planarbetet. Antalet bostäder avgörs av hur tätt och hur högt det bedöms som lämpligt att bygga. Det finns även ekonomiska aspekter i denna fråga. Det vi vet är att det kommer ta tid innan området är färdigutvecklat.

Hur påverkas nuvarande grannar?
Under byggtiden och under arbetet med förstärkning av kajkanten mot Femöre kanal kommer det vara störningar i form av buller och ökad byggtrafik. Därefter så kommer en del av småhusen påverkas av att det blir en förändrad utsikt. Allt är förstås beroende av vad som området ska användas till i framtiden.

Hur ser tidsplanen ut för planarbetet?
En optimistisk bedömning är att en ny detaljplan kan var klar omkring 2026-2027. Därefter kan en byggnation starta. Kanten mot Femöre kanal och nya bryggor/kajer samt rekreations- och promenadstråk beräknas vara färdigt till båtsäsongen 2026.

När kommer området vara färdigbyggt?

Det som avgör när ett bostadsbyggande kan komma i gång är i första hand byggkonjunkturen, men vi ser detta som ett långsiktigt projekt och att det kommer ta tid innan området är helt färdigutvecklat

Aktuellt område

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer