Badhusviken - vad händer i området?

Den 5 februari hade kommunen ett första dialogmöte kring Badhusviken. Efter mötet har det fram tilll den 29 februari varit möjligt att inkomma med förslag och ideér kring utvecklingen av Badhusviken. Här nedan kan du nu läsa om vad som händer framöver i arbetet med Badhusviken.

Badhusviken

Vår vision är att Oxelösund ska vara en attraktiv och hållbar kommun att uppleva, bo och arbeta i. Med stolthet, mod och framtidstro skapar vi tillsammans en plats där fler vill bo och låta sina barn växa upp.

En viktig plats i detta sammanhang är Badhusviken och området där företaget Båt & Motor hade sin verksamhet. Oxelösunds kommun beslutade för flera år sedan att det var ett lämpligt område för utveckling.

Nu har vi genomfört tidiga dialogmöten med oxelösundare och tagit emot många frågor, synpunkter och förslag. Vi har även fått in synpunkter och idéer via kommunens webbsida.

Många frågor har handlat om Badhusviken ska bebyggas och i så fall hur och med hur många bostäder? Något som är viktigt i detta sammanhang och som framhållits är att vad vi än gör i området ska det vara öppet för allmänheten och att vi ska undvika känslan av ett privat område.

En annan viktig fråga som vi fått många synpunkter om gäller sjöbodarna utefter Femöre kanal – där de flesta synpunkter varit att sjöbodarna är viktiga att bevara.

Vad händer nu?

Nu fortsätter vi med planarbetet för Badhusviken och kommer framöver presentera mer konkreta förslag över områdets utveckling. Oxelösunds kommuns ambition är att det ska byggas bostäder i området – vilken typ av bostadshus, hur många och hur höga är inte bestämt. Det finns inte heller några beslut tagna när det gäller sjöbodarnas framtida placering.

Samtidigt måste vi snarast göra något åt bryggan i Femöre kanal, där marken behöver förstärkas på grund av dålig bärighet. Det innebär att bryggan och båtplatserna i kanalen kommer vara avstängda på grund av den dåliga bärigheten och under pågående arbeten under 2024 och 2025.

Här hittar du de idéskisser som visades på mötet den 5 februari. Pdf, 3.6 MB.

Varför har ni sagt upp båtplatserna?
Båtplatserna är uppsagda eftersom bryggan är i så pass dåligt skick att kommunen inte kan garantera säkerheten. Alla kommer att erbjudas en annan lämplig båtplats.

Ska sjöbodarna rivas?
Det finns inga beslut om sjöbodarna, kommunen kommer inte att riva några sjöbodar. Bodarna är privat egendom. När området rustas upp och när kanten mot Femöre kanal förstärks kommer sjöbodarna och dess användning att påverkas. Om sjöbodarna i framtiden ska stå kvar utefter Femöre kanal så kommer de stå i en helt annan miljö än dagens. Ambitionen är att det utefter Femöre kanal och mot Gästhamnen ska bli ett allmänt rekreations och promenadstråk, med en upprustad kaj/brygga och båtplatser.

Ska sjöbodarna flyttas? Vem betalar det?
Det finns inga beslut om sjöbodarna. När området rustas upp och när slänten mot Femöre kanal förstärks så kommer sjöbodarna och dess användning att påverkas. Behöver sjöbodarna flyttas så får kommunen och sjöbodsägarna komma överens om en lämplig lösning.

Kan sjöbodarna användas under tiden som planarbetet för området pågår?
När förstärkningsarbetet av Femöre kanal ska genomföras kommer bodarna sannolikt kunna stå kvar men det kommer samtidigt vara ett arbetsområde vilket innebär att bodarnas tillgänglighet kommer att påverkas.

Kommer området längs med kanalen bli privat?
Nej, det ska bli ett öppet och allmänt rekreations- och promenadstråk för alla Oxelösundare och besökare.

Hur många bostäder ska det byggas och hur höga kommer byggnaderna att bli?
Det finns inga beslut om hur många bostäder eller hur högt det kan byggas i området men en av utgångspunkterna är att undersöka om området är lämpligt för bostäder. Detta är något som utreds i planarbetet. Antalet bostäder avgörs av hur tätt och hur högt det bedöms som lämpligt att bygga. Det finns även ekonomiska aspekter i denna fråga.

Hur påverkas nuvarande grannar?
Under byggtiden och under arbetet med förstärkning av kajkanten mot Femöre kanal kommer det vara störningar i form av buller och ökad byggtrafik. Därefter så kommer en del av småhusen påverkas av att det blir en förändrad utsikt. Allt är förstås beroende av vad som området ska användas till i framtiden.

Hur ser tidsplanen ut för planarbetet?
En optimistisk bedömning är att en ny detaljplan kan var klar omkring 2026-2027. Därefter kan en byggnation starta. Kanten mot Femöre kanal och nya bryggor/kajer samt rekreations- och promenadstråk kan färdigställas tidigare.

Aktuellt område

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer