Sotning och brandskyddskontroll

Visste du att en stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar? Sotning och brandskyddskontroll är en viktig del i arbetet att förebygga bränder. Om du har en eldstad som du använder ska du regelbundet sota och göra brandskyddskontroll.

Sotning

Hur ofta du ska sota beror också på hur mycket du eldar. Om eldstaden är den främsta värmekällan i ett rum eller om en vedspis används för matlagning ska den sotas varje år. I annat fall ska du sota vart tredje år. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Kraven på sotning utgår från Lagen om skydd mot olyckor, LSO. Du kan läsa mer om att elda i kamin på msb.se Länk till annan webbplats.

Kommunen har avtal med Sörmlandskustens Sotning & Ventilation AB. Telefonnummer 0155-21 65 09 Länk till annan webbplats.

Brandskyddskontroll

Vid brandskyddskontroll undersöker man att installationen/anläggningen är hela, täta och fungerar som de ska.

Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Du ska göra en brandskyddskontroll vart tredje eller vart sjätte år, beroende på hur mycket du eldar. Om du bara eldar för trivselns skull behöver du normalt sett inte göra kontrollen mer än vart sjätte år.

Du blir kontaktad när det är dags

Du behöver oftast inte göra någonting själv för att din eldstad ska blir sotad eller få en brandskyddskontroll. Din sotare kommer kontakta dig. Men vi rekommenderar dig att ha i åtanke att sotaren ska komma regelbundet. Tycker du det var länge sen sotaren var på plats? Ring och fråga när det är dags för nästa kontroll. Om du förändrar dina eldningsvanor, och eldar oftare nu än du gjorde för ett par år sedan, är det bra att sotaren kommer oftare. Du kan då ringa till dom och ändra intervallet.

Du behöver se till att sotaren kan komma upp på taket och utföra inspektionen. Du ska därför förbereda inför att sotaren kommer med tillträdesanordningar upp till taket.

Nyinflyttad?

Har du skaffat nytt hus? Då är det bra att ringa till sotaren och kolla så att dina kaminer och eldstäder står som aktiva. Om dom inte är aktiva får du inte elda i dom. Du behöver isåfall göra en brandskyddskontroll för att få börja ta dom i bruk igen.

Sota själv eller låta någon annan göra det

Om du vill sota själv behöver du först ansöka om dispens för egensotning hos kommunen. En bilaga som styrker att du har rätt kompetens ska bifogas ansökan.

I självservice hittar du ansökningsblanketten för ansökan om sotning av egen anläggning. Länk till annan webbplats.

Om du vill anlita ett annat företag för sotning behöver du kontrollera att den som ska sota har likvärdig kompetens som den skorstensfejarmästare kommunen har har avtal med.

Installera eldstad eller skorsten

Läs mer om eldstäder på våra sidor. En installation av eldstad och/eller skorsten ska anmälas till oss på kommunen. Du måste få ett startbesked av oss innan du får påbörja installationen.

Taksäkerhet

För att sotningen ska kunna genomföras på ett säkert sätt behöver du se till att det är säkert för sotaren att tillträda taket.

Du kan läsa mer om taksäkerhet på taksäkerhet.se Länk till annan webbplats.

Om taksäkerheten är bristfällig kommer sotaren att lämna en anmärkan på det i sitt protokoll, och du kommer få åtgärda det. Åtgärdas det inte kan sotaren säga nej till att tillträda taket och utföra sotningen, vilket resulterar i att du kan få eldningsförbud. Vi på kommunen kan också förelägga dig om att avhjälpa bristerna, men vi ser helst att det utförs på eget initiativ.

IM-kanaler

Idag finns inget krav på rengöring av imkanaler i privatbostäder. Dåvarande räddningsverket (numera MSB) tog bort lagkravet 2004. Räddningstjänsten rekommenderar fortfarande att du torkar av och rengör din fläkt och fläktfiltret regelbundet.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer