Nära vård

I hela Sverige pågår en långsiktig förändring av hälso- och sjukvårdssystemet som innebär att vården och omsorgen ska ha utgångspunkt i den enskilde individens egna resurser och behov. FoU i Sörmland har i ett projekt i uppdrag att hålla samman Sörmlands kommuner och Regionen i förändringen mot nära vård, bland annat genom att arbeta fram en gemensam målbild.

Vad innebär nära vård?

Nära vård innebär en omställning av hälso-och sjukvården och omsorgen som går ut på att föra vården närmare individen och utgå från personens behov och förutsättningar. Frågan man bör få från vården är ”Vad är viktigt för dig?” snarare än ” Vad är fel på dig?”

Vad innebär omställningen?

Omställningen innebär ett förändrat arbetssätt och ett förändrat fokus inom vård och omsorg:

 • Från att utgå från organisation, till att i stället utgå från person och relation
 • Från att man ser patienten/brukaren som passiv mottagare, till en aktiv medskapare
 • Från att arbeta reaktivt, till att arbeta proaktivt och hälsofrämjande
 • Från att arbeta med isolerade vård- och omsorgsinsatser, till att fokusera på sammanhållen vård utifrån personens fokus.

Varför behövs omställningen?

 • Allt fler lever längre och fler lever med kronisk sjukdom. Vi lär oss mer om våra sjukdomar vilket gör att vi både kan och vill göra mer själva.
 • Hälso-och sjukvårdssystem är inte utformat utifrån dagens behov.
 • Färre ska ge vård till fler. Antalet äldre ökar snabbt och antalet i arbetsför ålder minskar.
 • Högt insjuknande i sjukdomar som går att förebygga
 • Digitaliseringen i samhället skapar nya förväntningar och nya möjligheter.

Vad innebär nära vård för mig som invånare?

 • Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården på flera sätt.
 • Ofta förekommande vård ska finnas nära, vård som behövs sällan kan det vara längre till.
 • Vården ges på nya sätt och andra platser.
 • Du som individ är delaktig i din egen vård, behandling och kontroller.
 • Information om och för dig är samlad och överskådlig.
 • Du får vid behov stöd med samordning av din vård och omsorg

Vad händer i Sörmland?

Forskning och utveckling i Sörmland, FoUiS driver ett tvåårigt utvecklingsprojekt med syftet att hålla samman Sörmlands kommuner och Regionen i omställning mot en nära vård.

Det finns nu en gemensam målbild i Sörmland som sträcker sig till 2035, denna har samtliga kommuner i Sörmland och regionen tagit fram tillsammans.

I målbilden har man plockat fram två fokusområden som vi alla ska jobba extra med under perioden 2023–2027 och det är personcentrering samt hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Vad händer i Oxelösund?

Runt om i Sverige pågår omställningen till en god och nära vård, så också här i Oxelösund. Här kommer du kunna följa exempel på omställningen i Oxelösund.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-380 00
kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer