Loggan för Oxelösunds kommun

Fakturor och inbetalningar

På de här sidorna kan du läsa om hur du kan betala dina avgifter till kommunen. Du kan också läsa om hur du fakturera kommunen efter inköp gjorda av kommunen.

Autogiro

Vi kan erbjuda autogirobetalning av Oxelösunds kommuns fakturor. Du som vill använda autogiro som betalningssätt måste skriva på ett medgivande för kommunen att ta ut fakturabetalning från ditt bankkonto. Så snart ditt medgivande registrerats kommer du att få information från din bank.

Här anmäler du att du vill ha fakturor från Oxelösunds kommun via autogiro Länk till annan webbplats.

E-faktura

Betala dina fakturor via E-faktura – privatperson

E-faktura innebär att du kan ta emot och betala dina fakturor till Oxelösunds kommun via din internetbank.

All betalningsinformation (bankgiro, OCR-nummer, förfallodatum och belopp) är redan ifyllt. Du har kvar kontrollen att bestämma att fakturan ska betalas genom att du godkänner och verkställer betalningen.

Anmäl att du vill ha e-faktura hos din internetbank.

För att kunna anmäla dig behöver du ha ditt kundnummer tillgängligt. Du hittar ditt kundnummer på din faktura.

Får du flera fakturor från Oxelösunds kommun så kan du ha flera olika kundnummer. Då behöver du göra en anmälan per kundnummer för att få samtliga fakturor som e-faktura.

Om du som betalare inte är fakturamottagare måste du ange fakturamottagarens personnummer vid anmälan.

Betala dina fakturor via E-faktura – företag

Vi kan erbjuda elektronisk fakturering till företag i Peppol-format. Då behöver ni meddela era kunduppgifter till ekonomicentralen@oxelosund.se

Sedan den 1 april 2019 är det ett lagkrav att all fakturering av inköp ska ske genom elektronisk faktura (e-faktura).

Observera att PDF inte är ett godkänt format och kan ej likställas med en e-faktura.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Även mindre direktinköp som görs utan att det finns ett upphandlat avtal omfattas av denna lag.

Fakturainnehåll

Fakturering ska ske månadsvis efter utförd tjänst. Betalningsvillkoret ska alltid vara 30 dagar netto. Fakturerings-, expeditionsavgifter eller liknande avgifter accepteras ej.

Fakturor till Oxelösunds kommun ska följa gällande lagkrav på en fakturas innehåll och alltid innehålla:

  • Fakturadatum
  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Plus- eller bankgiro
  • Säljarens och köparens momsregistreringsnummer
  • Uppgift om F-skatt
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter

Av fakturans innehåll ska även framgå vad som faktureras samt tidpunkt för eventuellt utförda tjänster.

Referenskod
För att fakturan ska komma rätt är det viktigt att det finns en särskild referenskod på fakturan. Referenskoden består av 2 bokstäver + 3 siffror + 1 bokstav och skrivs i en följd, till exempel UN550A. Ingen annan information ska anges i detta fält då det läses av maskinellt.

Om du som leverantör inte har fått någon referenskod ber vi dig fråga efter den. Referenskoden underlättar för oss när vi hanterar fakturan. Den ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att fakturan betalas i tid och att beställaren är en person som är anställd av Oxelösunds kommun.

Våra uppgifter

Faktureringsadress:

Oxelösunds Kommun
Fakturaskanning
613 81 OXELÖSUND

PEPPOL
Elektronisk adress: 0007:2120000324

Svefaktura
Organisationsnummer: 212000–0324
Fakturaväxel/VAN tjänst: Swedbank, SWEDSESS
E-fakturaadress: 2120000324

GLN: 7362120000326

Oxelösunds kommun accepterar ej fakturaköp, fakturabelåning eller factoring. Leverantören äger rätt att använda extern leverantör för faktura- och reskontraservice.