Loggan för Oxelösunds kommun

Detaljplaner, pågående

En detaljplan är en karta med bestämmelser som visar vad, hur och var man får bygga inom ett visst område. På den här sidan hittar du pågående detaljplanering i Oxelösunds kommun.

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan, som är juridiskt bindande, reglerar marken och bebyggelsen. För att det ska bli lättare att förstå planförslaget finns planbeskrivningen. Den beskriver bland annat syfte, förutsättningar, eventuella konsekvenser och hur planen ska genomföras.

Pågående detaljplaner


Lista med pågående detaljplanering

Detaljplan

Område

Status

Slutdatum

Senast
uppdaterad

Gnistan 1 - 
Före detta
 Telegrafhuset/Företagarhuset

Centrum

Granskning pågår

2022-05-24

2022-05-03

Del av Stjärnholm 5:37 - Tång- & Näsuddsvägen

Danvik

Under
handläggning

Granskning
avslutad

2022-03-03

Vivesta 1:15 mfl - Vivestavägen 9-15

Vivesta

Under handläggning

Samråd avslutat

2022-03-02

Del av Oxelö 8:20 - Cirkusplatsen

Ramdalen

Under handläggning

Samråd avslutat

2022-03-04

Östra och Södra Jogersö

Jogersö

Överklagad
2021-03-17

2022

2022-04-20

Planprogram för Badhusviken - 
Strandvägen

Femöresund

Under
handläggning


2021-08-19

Del av Aspa 2:8

Aspa

Under
handläggning


2021-06-30

Del av Oxelö 7:40 - Padelhall -
Torggatan 2

Centrum

Under
handläggning


2021-06-30

Del av Stjärnholm 5:37 - Ny förskola

Södra
Peterslund

Under
handläggning


2022-02-21

Stora Hummelvik 1:8 - Väg in till SSAB

Aspa

Projektstart 2022


2022-02-21

Ansökan:
Fokus 1 - Bostäder vid Järntorget

Centrum

Inväntar planbesked

April

2022-02-21

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se