Loggan för Oxelösunds kommun

Detaljplaner, pågående

I en detaljplan bestäms hur ett visst markområde får användas. Det bestäms även hur marken får bebyggas och hur den får indelas. Nedan listas pågående arbete med detaljplaner i Oxelösunds kommun.

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. I plankartan regleras marken och bebyggelsen. För att lättare förstå plankartan finns planbeskrivningen. I den beskrivs bland annat syftet med planen och bakgrunden till dess bestämmelser. Där beskrivs även konsekvenser med planen och hur den ska genomföras.

Pågående detaljplaner

Lista med pågående detaljplanering


Detaljplan

Område

Status

Slutdatum

Senast
uppdaterad

Oxelö 8:42 (Thorsborg)

Vallsund

Antagen 2024-06-122024-07-11

2024-06-20

Östra och Södra Jogersö

Jogersö

Beslut 2024-05-22 §35: Planarbetet avbryts


2024-05-31

Del av Aspa 2:8
(Aspa gård och sommarstugeområde)

Aspa

Samråd avslutat


2024-05-22

Del av Oxelö 7:40 - TGOJ-området

Centrum

Samråd avslutat


2022-04-06

Fokus 1 - Bostäder vid Järntorget

Centrum

Under handläggning


2024-05-22

Del av Oxelö 7:68 mfl. Tillfart Lotsåkern

Gamla Oxelösund

Under handläggning


2024-03-26

Planprogram för Badhusviken - Strandvägen

Femöresund


Under handläggning


2024-01-23

Flädern 3 och del av Oxelö 7:50

Norra Centrum

Under handläggning


2024-05-31

Minskad minsta fastighetsarea, Jogersö 1:267 & 1:268

Jogersö

Positivt planbesked


2024-05-31

Vivesta 1:33

Vivesta

Positivt planbesked

 

2024-05-27

Ramdalens skol- och idrottsområde

Ramdalen

Positivt planbesked


2023-12-20

Del av Stjärnholm 5:37 - Idrott och handel vid Sundavägen

Norra Peterslund

Positivt planbesked


2022-12-16

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se