Planprogram för Badhusviken

Omvandlingen av Båt & Motor-området inleds med en planprogram för att klarlägga förutsättningarna i hela området mellan Femöre kanal och Läget. Målet är att möjliggöra för nya bostäder i ett centralt men ändå kustnära läge.

Orienteringskarta med planormådet markerad med röd cirkel

Planprogrammet ger planeringsförutsättningarna för den efterföljande detaljplaneringen. Området har flera utmaningar, inte minst närheten till Hamnen och ett relativt lågt läge i förhållande till havet.

Inriktningen för Båt & Motor-området är att möjliggöra för en blandad stadsbebyggelse med mellan 2 till 4 våningar, lägst närmast Strandvägen, med kajer öppna för allmänheten och möjligen fler broar över Femöre kanal.

Planförslaget

Inget planförslag än.

Vad händer nu?

2022-09-27 Arbete med utredningar av förorenad mark kopplat till tidigare verksamhet som bedrivits på platsen pågår.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer