Tillfart Lotsåkern

När SSAB ställer om till att producera fossilfritt stål behöver ytor ses över inne på SSAB. Området Lotsåkern nära Gamla Oxelösund planeras bli nytt containerlager. Om järnvägen är ur funktion behöver lagret nås via väg.

Orienteringskarta med planområdet markerad med röd cirkel

Samtidigt som det möjliggörs för en väg in till Lotsåkern ses delar av detaljplanerna som angränsar till vägen över för att stämma bättre med hur det ser ut på platsen idag. Det säkerställs också att det fortsatt finns en grön barriär mellan industrin och boende i Gamla Oxelösund.

Planförslaget

Den här sidan kommer uppdateras när det finns ett färdigt planförslag.

Vad händer nu?

2024-02-01
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav SSAB positivt planbesked för att se över detaljplanen i området. Samtidigt beslutade man att alternativa tillfarter ska utredas.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer