Ramdalens skol- och idrottsområde

Detaljplanen ses över för att möjliggöra en utveckling av området och stärka platsens värden för skol- och idrottsändamål.

Orienteringskarta med planområdet markerad med röd cirkel

Den tekniska livslängden för både sport- och simhall har bedömts närma sig sitt slut och för en eventuellt kommande utbyggnad eller nybyggnation behöver detaljplanen för området runt Ramdalsanläggningen ses över då dagens detaljplan inte bedöms tillräckligt flexibel.

Ramdalsanläggningen är en viktig knutpunkt för den lokala idrotten samt för Ramdalsskolans verksamhet.

Planförslaget

När ett beslutat planförslag finns kommer detta finnas här.

Vad händer nu?

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked för att ta fram en ny detaljplan för Ramdalens skol- och idrottsområde 2023-12-12. Arbete med att ta fram en ny detaljplan för området kommer påbörjas under 2024.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer