Oxelösunds logga

Synpunkter på ärenden

Här hittar du information om ärenden som har skickats ut på hörande, antingen via annons i Södermanlands Nyheter (SN) eller som riktat utskick till fastighetsägare eller annan berörd part.

Du kan lämna dina eventuella synpunkter skriftligt.

Dina synpunkter ska lämnas skriftligen och märkas med det diarienummer som ärendet har, t.ex. BYGG.20XX.X. Skicka in synpunkterna till:

Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund.

Du kan också skicka in dina synpunkter via e-post till bygg@oxelsound.se. Har du några frågor kan du kontakta oss via telefon 0155-380 00.

Om ett ärende har många potetiella sakägare, får underrättelse ske via annons i lokaltidning, enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11, 35 §§, 9 kap 25 §.

 

Kråkan 66

Diarienummer: BYGG.2021.306

Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av balkong samt tillbyggnad av entré på fastigheten KRÅKAN 66 med adressen NÄSUDDSVÄGEN 23B. Byggnadens utformning framgår av nedanstående handlingar. Den föreslagna utformningen och placeringen innebär en avvikelse från för området gällande detaljplan. Fastighetens tillåtna byggnadsyta överskrids i och med detta förslag till åtgärd. Även placeringen är en avvikelse då uterummet delvis placeras på prickmark, mark som inte får bebyggas. Flera liknande avvikelser har godtagits och utförts i området.

Om du är sakägare t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan beslut fattas i ärendet.

Synpunkter lämnas till och med 2021-08-23

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas. 

Fasadritning Pdf, 261 kB.

Stjärnholm 5:37 - Peterslunds förskola

Diarienummer: BYGG.2021.293

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola i hörnet mellan Sundavägen och Lingonvägen.

Planerad förskola har en byggnadsarea på ca 1200 m2 och byggs till största del i 2 plan. Kring förskolan anläggs en skolgård med en blandning av angjorda lekområden och befintlig naturmark.

Byggnationen enligt ansökan avviker från gällande detaljplan och har till viss del godkänt enligt förhandsbesked BYGG.2019.269.

Angränsande fastighetsägare får möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Synpunkter lämnas in senast 2021-08-20.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas. 

Situationsplan Pdf, 316.8 kB.

Fasadritning Pdf, 369.7 kB.


Oxelö 8:20

Diarienummer: BYGG.2021.26

Ärendet gäller nybyggnad av radhus, carportar och förråd på fastigheten OXELÖ 8:20 med adressen Stenvikshöjden.

Projektet innefattar 4 radhuslängor med totalt 18 bostäder med en en total byggnadsarea av 1811 kvm. Enligt detaljplanen får området bebyggas med maximalt 1800 m2 vilket innebär att byggnationen enligt ansökan avviker från bestämmelserna med 11 m2.

Angränsande grannar får möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Synpunkter lämnas in senast 2021-08-13.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas. 

Markplaneringsritning Pdf, 542.5 kB.

Illustration radhus Pdf, 182.8 kB.

Ritning förråd Pdf, 86.5 kB. 

 

Stjärnholm 5:1

Diarinummer: BYGG. 2021.136

Ärendet justerat och förslag till beslut skrivet.

Ärendet avser bygglov för uppförande av 9 flerbostadshus i två våningar, fördelat på 2 etapper. I anslutning till trapphus och hiss uppförs förråd för rullstolar och barnvagnar, vardera på ca 11 kvm.

6 av de 9 förråden placeras helt eller delvis på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. I första skedet har grannar givits tillfälle att inkomma med synpunkter i ärendet. Vid det tillfället kom det in flera negativa synpunkter och utformningen har därefter justerats.

Ett förslag till beslut har skrivits och skickats ut till sökande och till de sakägare som har inkommit med synpunkter, för att ges möjlighet att yttra sig på förslaget innan beslut tas vid nästa nämndsammanträde.

Synpunkter kan lämnas till och med 2021-07-30

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas.

Situationsplan Etapp 1 Pdf, 1.9 MB.

Situationsplan Etapp 2 Pdf, 1.9 MB.

 

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer