Oxelösunds logga

Synpunkter på ärenden

Här hittar du information om ärenden som har skickats ut på hörande, antingen via annons i Södermanlands Nyheter (SN) eller som riktat utskick till fastighetsägare eller annan berörd part.

Du kan lämna dina eventuella synpunkter skriftligt.

Dina synpunkter ska lämnas skriftligen och märkas med det diarienummer som ärendet har, t.ex. BYGG.20XX.X. Skicka in synpunkterna till:

Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund.

Du kan också skicka in dina synpunkter via e-post till bygg@oxelsound.se. Har du några frågor kan du kontakta oss via telefon 0155-380 00.

Om ett ärende har många potetiella sakägare, får underrättelse ske via annons i lokaltidning, enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11, 35 §§, 9 kap 25 §.

 

Oxelö 7:60 - Oxelösunds hamn

Diarienummer: BYGG.2021.340

Ärendet gäller bygglov för uppförande av silo.

Silon är avsedd för Swecems verksamhet i Oxelösunds hamn. Den avviker från detaljplanens bestämmelse gällande höjd.

Angränsande fastighetsägare får möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Synpunkter lämnas in senast 2021-11-05.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas. 

Situationsplan Pdf, 125.1 kB.

Fasadritning Pdf, 1.7 MB.

 

Stjärnholm 5:1 - Ställverk

Diarienummer: BYGG.2021.385

Ärendet gäller förhandsbesked för rivning av torp samt uppförande av nytt ställverk.

Ett nytt ställverk planeras för att möjliggöra utveckling av driften på SSAB. Avsedd plats ligger utanför detaljplanelagt område och du som är sakägare, närboende eller på annats sätt berörd, kan inkomma med synpunkter i ärendet innan beslut fattas.

Synpunkter lämnas in senast 2021-11-02.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas. 

Översiktskarta Pdf, 83.5 kB.

Kartbild Pdf, 1.9 MB.

Situationsplan Pdf, 7.7 MB.

 

Jogersö 1:112

Diarienummer: BYGG.2021.302

Ärendet gäller till- och ombyggnad av ett fritidshus.

Efter tillbyggnad får fritidshuset en total byggnadsarea på 139 m2. Åtgärden avvikeser från detaljplanens bestämmelse gällande storlek.

Angränsande fastighetsägare får möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Synpunkter lämnas in senast 2021-10-28.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas. 

Fasad norr Pdf, 102.9 kB.

Fasad söder Pdf, 103.3 kB.

Fasad öster Pdf, 103.7 kB.

Fasad väster Pdf, 102.8 kB.

Planritning Pdf, 122.9 kB.

 

Djursvik 1:17

Diarienummer: BYGG.2021.373

Ärendet gäller tillbyggnad av en gäststuga.

Efter tillbyggnad får gästhuset en total byggnadsarea på 87 m2. Tillbyggnaden innefattar sovrum och kök mot söder och ett uterum mot väster.

Angränsande fastighetsägare får möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Synpunkter lämnas in senast 2021-10-26.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas. 

Ritningar Pdf, 63.1 kB.

 

Stjärnholm 5:18

Diarienummer: BYGG.2021.364

Ärendet avser ansökan om bygglov för nytt fritidshus som ersätter det gamla. Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen gällande storlek och val av taktäckningsmaterial.

Angränsande fastighetsägare får möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Synpunkter lämnas in senast 2021-10-26.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas. 

Situationsplan Pdf, 511.9 kB.

Fasadritningar Pdf, 812.9 kB.

Planritning Pdf, 428.5 kB.

 

 

Tallbacken 1

Diarienummer: BYGG.2021.367

Ärendet avser ansökan om bygglov för mur. Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från för området gällande detaljplan då del av muren placeras på "prickmark", mark som inte får bebyggas.

Angränsande fastighetsägare får möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Synpunkter lämnas in senast 2021-10-18.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas. 

Situationsplan Pdf, 466.5 kB.

 

 

Knopen 3

Diarienummer: BYGG.2021.279

Ärendet avser ansökan om bygglov för mur. Den föreslagna byggnaden innebär en avvikelse från för området gällande detaljplan då muren placeras på "prickmark", mark som inte får bebyggas.

Angränsande fastighetsägare får möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Synpunkter lämnas in senast 2021-10-08.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas. 

Fasadritningar söder Pdf, 128.9 kB.

Fasadritningar öster Pdf, 162.4 kB.

Fasadritningar väster Pdf, 130.9 kB.

Fasadritningar mur Pdf, 461.9 kB.

Situationsplan Pdf, 80.6 kB.Jogersö 1:214

Diarienummer: BYGG.2021.312

Ärendet avser ansökan om rivning av befintlig byggnad om ca 78 m2 samt bygglov för nybyggnad av ny byggnad om 54 m2. Den föreslagna byggnaden innebär en avvikelse från för området gällande detaljplan. Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad (50 m2) överskrids med 4 m2

Angränsande fastighetsägare får möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Synpunkter lämnas in senast 2021-10-08.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas. 

Situationsplan Pdf, 74.8 kB.

Fasadritning Pdf, 114.4 kB.


Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer