Synpunkter på ärenden

Här hittar du information om ärenden som har skickats ut på hörande, antingen via annons i Södermanlands Nyheter (SN) eller som riktat utskick till fastighetsägare eller annan berörd part.

Du kan lämna dina eventuella synpunkter skriftligt.

Dina synpunkter ska lämnas skriftligen och märkas med det diarienummer som ärendet har, t.ex. BYGG.20XX.X. Skicka in synpunkterna till:

Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund.

Du kan också skicka in dina synpunkter via e-post till bygg@oxelosund.se. Har du några frågor kan du kontakta oss via telefon 0155-380 00.

Om ett ärende har många potetiella sakägare, får underrättelse ske via annons i lokaltidning, enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11, 35 §§, 9 kap 25 §.

 

Stjärnholm 5:37

Ärendenummer: BYGG.2021.293

Ärendet handlar om bygglov för komplementbyggnader på förskolans område. Föreslagen åtgärd innebär att byggnader placeras på område som är detaljplanelagt för annat användningsområde.

Då åtgärden innebär avvikelser från detaljplanens bestämmelser får fastighetsägare och andra berörda sakägare möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Om du är sakägare t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan beslut fattas i ärendet.

Synpunkter lämnas in senast 2023-04-11.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas.

Situationsplan Pdf, 533 kB.

Plan- och fasadritning förråd Pdf, 272.8 kB.

Plan- och fasadritning snickarbod Pdf, 229 kB.

Plan- och fasadritning miljöförråd Pdf, 299.4 kB.

Konstruktionsritning cykelförråd Pdf, 2.1 MB.

Konstruktionsritning pergola Pdf, 2.5 MB.

OXELÖ 8:20

Ärendenummer: BYGG.2023.85

Ärendet avser ansökan om bygglov för parkeringsplatser vid Jogersöbron på fastigheten OXELÖ 8:20 vid Jogersövägen.

Föreslagen parkering motsvarar en total yta av 175 m2 (5 x 75 m). Parkeringen placeras på mark som avser allmän plats/park.

Om du är sakägare t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan beslut fattas i ärendet.

Synpunkter lämnas in senast 22023-05-02.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas.

Situationsplan Pdf, 532.4 kB.

Översikt Pdf, 345.1 kB.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer