Oxelösunds logga

Synpunkter på ärenden

Här hittar du information om ärenden som annonserats i Södermanlands Nyheter, SN. Du kan lämna dina eventuella synpunkter skriftligt.

Dina synpunkter ska lämnas skriftligen och märkas med det diarienummer som ärendet har, t.ex. BYGG.20XX.X. Skicka in synpunkterna till:

Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund.

Du kan också skicka in dina synpunkter via e-post till bygg@oxelsound.se. Har du några frågor kan du kontakta oss via telefon 0155-380 00.

Om ett ärende har många potetiella sakägare, får underrättelse ske via annons i lokaltidning, enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11, 35 §§, 9 kap 25 §.

FEMÖRE 1:4, arrende KRÅKELUND 211

Diarinummer: BYGG.2020.521

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga. Föreslagen byggnad motsvarar en total byggnadsarea av 15 m2 och har en nockhöjd av 3 m. Den befintliga brandskadade redskapsboden ska rivas. Den nya gäststugan placeras där den befintliga redskapsboden står.

Synpunkter kan lämnas till och med 2021-03-10

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig/er om handlingar ändå måste skickas.

Plan- och fasdritningPDF

SituationsplanPDF

Jogersö 1:122

Diarinummer: BYGG.2021.146

En ansökan om bygglov för en container, i syfte att användas som förvaring av en verksamhets utrustning, har kommit in till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Föreslagen åtgärd avviker från gällande detaljplan i avseende för användning av området. Detaljplan medger friluftsbad och därmed samhörig verksamhet vilket inte aktiviteten bedöms kunna härledas till.

Om du är sakägare t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan beslut fattas i ärendet.

Synpunkter kan lämnas till och med 2021-05-06

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas.

Färgsättning av containerPDF

SituationsplanPDF

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer