Synpunkter på ärenden

Här hittar du information om ärenden som har skickats ut på hörande, antingen via annons i Södermanlands Nyheter (SN) eller som riktat utskick till fastighetsägare eller annan berörd part.

Du kan lämna dina eventuella synpunkter skriftligt.

Dina synpunkter ska lämnas skriftligen och märkas med det diarienummer som ärendet har, t.ex. BYGG.20XX.X. Skicka in synpunkterna till:

Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund.

Du kan också skicka in dina synpunkter via e-post till bygg@oxelosund.se. Har du några frågor kan du kontakta oss via telefon 0155-380 00.

Om ett ärende har många potetiella sakägare, får underrättelse ske via annons i lokaltidning, enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11, 35 §§, 9 kap 25 §.

 

Hampan 3

Ärendenummer: BYGG.2023.15

Ärendet gäller ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från skola till kontor. Åtgärden innebär att den nu tomma skolan inreds till kontor och används till det till och med 2026. Inga ändringar i byggnades yttre eller några större inre åtgärder planeras. Intill gymnastiksalen kommer 16 parkeringsplatser att ordnas för verksamhetens fordon. Befintlig infart till Torgskolan kommer att användas för dessa fordon.

Då åtgärden innebär avvikelser från detaljplanens bestämmelser får angränsande fastighetsägare och andra berörda sakägare möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Om du är sakägare t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan beslut fattas i ärendet.

Synpunkter lämnas in senast 2023-02-20.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas.

Situationsplan Pdf, 631.4 kB.

 

Vivesta 1:3

Ärendenummer: BYGG.2023.7

Ärendet gäller ansökan om bygglov för en mindre tillbyggnad av fritidshus. Den föreslagna tillbyggnaden får en byggnadsarea på 7 m2.

Då ansökan avser en åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av någon detaljplan eller områdesbestämmelser ges berörda sakägare möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Om du är sakägare t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan beslut fattas i ärendet.

Synpunkter lämnas in senast 2023-02-08.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas.

Situationsplan Pdf, 2.8 MB.

Fasadritning Pdf, 1.4 MB.


Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer