Synpunkter på ärenden

Här hittar du information om ärenden som har skickats ut på hörande, antingen via annons i Södermanlands Nyheter (SN) eller som riktat utskick till fastighetsägare eller annan berörd part.

Du kan lämna dina eventuella synpunkter skriftligt.

Dina synpunkter ska lämnas skriftligen och märkas med det diarienummer som ärendet har, t.ex. BYGG.20XX.X. Skicka in synpunkterna till:

Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund.

Du kan också skicka in dina synpunkter via e-post till bygg@oxelosund.se. Har du några frågor kan du kontakta oss via telefon 0155-380 00.

Om ett ärende har många potetiella sakägare, får underrättelse ske via annons i lokaltidning, enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11, 35 §§, 9 kap 25 §.

 

Stjärnholm 5:1 / Södra inskogen

Diarienummer: BYGG.2022.185

Ärendet gäller nybyggnad av par-, rad- och kedjehus med totalt 16 bostäder i första etappen som byggloven avser.

Då åtgärden innebär avvikelser från detaljplanens bestämmelser får angränsande fastighetsägare och andra berörda sakägare möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Grannhörandet görs både som direktutskick samt via annons i Sörmlands Nyheter.

Synpunkter lämnas in senast 2022-08-07.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas.

Situationsplan Pdf, 929.2 kB.

Fasad Parhus Pdf, 942.4 kB.

Fasad Radhus Pdf, 1.1 MB.

Fasad Kedjehus Pdf, 518.8 kB.

 

Fokus 3

Diarienummer: BYGG.2022.187

Ärendet gäller nybyggnad av teknikbod.

Då åtgärden innebär avvikelser från detaljplanens bestämmelser får angränsande fastighetsägare möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Synpunkter lämnas in senast 2022-07-31

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas.

Situationsplan Pdf, 450.1 kB.

Ritningar Pdf, 93.8 kB.


Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer