Oxelösunds logga

Synpunkter på ärenden

Här hittar du information om ärenden som har skickats ut på hörande, antingen via annons i Södermanlands Nyheter (SN) eller som riktat utskick till fastighetsägare eller annan berörd part.

Du kan lämna dina eventuella synpunkter skriftligt.

Dina synpunkter ska lämnas skriftligen och märkas med det diarienummer som ärendet har, t.ex. BYGG.20XX.X. Skicka in synpunkterna till:

Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund.

Du kan också skicka in dina synpunkter via e-post till bygg@oxelosund.se. Har du några frågor kan du kontakta oss via telefon 0155-380 00.

Om ett ärende har många potetiella sakägare, får underrättelse ske via annons i lokaltidning, enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11, 35 §§, 9 kap 25 §.

 

Prisman 8

Diarienummer: BYGG.2022.162

Ärendet gäller tillfälligt ändrad användning av tidigare Team Sportias lokaler.

Då åtgärden innebär avvikelser från detaljplanens bestämmelser får angränsande fastighetsägare möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Synpunkter lämnas in senast 2022-06-15.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas.

Översiktskarta Pdf, 624.1 kB.

Planritning Pdf, 714.6 kB.

 

Jogersö 1:274

Diarienummer: BYGG.2022.143

Ärendet gäller nybyggnation av nytt fritidhus, som ersätter befintligt.

Då åtgärden innebär avvikelser från detaljplanens bestämmelser får angränsande fastighetsägare möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Synpunkter lämnas in senast 2022-06-10

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas.

Situationsplan Pdf, 249.2 kB.

Fasadritning Pdf, 103 kB.

Planritning Pdf, 445.1 kB.

 

Fyren 9

Diarienummer: BYGG.2022.145

Ärendet gäller tillbyggnad av enbostadshus i form av ett garage.

Då åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelser får angränsande fastighetsägare möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Synpunkter lämnas in senast 2022-06-10

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas.

Situationsplan Pdf, 43.6 kB.

Fasad syd Pdf, 47.9 kB.

Fasad väst Pdf, 48.5 kB.

Fasad norr Pdf, 51 kB.

 

Stjärnholm 5:205

Diarienummer: BYGG.2022.132

Ärendet gäller rivning av befintlig byggnad samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Då åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelser får angränsande fastighetsägare möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Synpunkter lämnas in senast 2022-06-10

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas.

Situationsplan Pdf, 140.4 kB.

Fasadritning Pdf, 194.7 kB.

Planritning Pdf, 252.1 kB.

Plan- och fasadritning gäststuga Pdf, 204.7 kB.

 

Oxelö 8:20 / Stenvikshöjden

Diarienummer: BYGG.2021.26

Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus, carportar och förråd. Projektet innefattar 4 radhuslängor med totalt 18 bostäder med en total byggnadsarea på 1811 kvm.

Enligt detaljplanen får området bebyggas med maximalt 1800 kvm vilket innebär att byggnationen enligt ansökan avviker från bestämmerlserna med 11 kvm.

Då åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanens bestämmelser får angränsande fastighetsägare möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Beslut om bygglov togs ursprungligen i oktober 2021. Efter en överklagan konstaterades att grannhörandet varit för begränsat och därför kompletteras nu hörandet inför ett nytt beslut för samma åtgärd.

Synpunkter lämnas in senast 2022-05-31.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas.

Situationsplan Pdf, 836.6 kB.

Illustration fasader Pdf, 207 kB.

 

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer