Loggan för Oxelösunds kommun

Synpunkter på ärenden

Här hittar du information om ärenden som har skickats ut på hörande, antingen via annons i Södermanlands Nyheter (SN) eller som riktat utskick till fastighetsägare eller annan berörd part.

Du kan lämna dina eventuella synpunkter skriftligt.

Dina synpunkter ska lämnas skriftligen och märkas med det diarienummer som ärendet har, t.ex. BYGG.20XX.X. Skicka in synpunkterna till:

Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund.

Du kan också skicka in dina synpunkter via e-post till bygg@oxelsound.se. Har du några frågor kan du kontakta oss via telefon 0155-380 00.

Om ett ärende har många potetiella sakägare, får underrättelse ske via annons i lokaltidning, enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11, 35 §§, 9 kap 25 §.

 

Vivesta 1:24

Diarienummer: BYGG.2021.466

Ärendet gäller bygglov tillbyggnad av fritidshus.

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.

Angränsande fastighetsägare får möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Synpunkter lämnas in senast 2021-12-17.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas. 

Situationsplan Pdf, 34.2 kB.

Planritning Pdf, 38.9 kB.

Fasadritning Pdf, 44.2 kB.

 

Utsikten 10

Diarienummer: BYGG.2021.409

Ärendet gäller bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad.

Enbostadshuset avviker från detaljplanens bestämmelser gällande storlek.

Angränsande fastighetsägare får möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Synpunkter lämnas in senast 2021-12-16.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas. 

Situationsplan Pdf, 1.5 MB.

Fasadritning Pdf, 170.5 kB.

Fasadritning Pdf, 162.6 kB.

Planritning Pdf, 205.3 kB.

Sektionsritning Pdf, 51.6 kB.

Ritningar komplementbyggnad Pdf, 111.3 kB.

 

 

Jogersö 1:49

Diarienummer: BYGG.2021.445

Ärendet gäller bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad.

Enbostadshuset avviker från detaljplanens bestämmelser gällande storlek och taklutning.

Angränsande fastighetsägare får möjlighet att inkomma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Synpunkter lämnas in senast 2021-12-05.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill minska pappersutskick och väljer därför att publicera handlingarna digitalt. Hör av dig om handlingar ändå måste skickas. 

Fasadritning Pdf, 269.8 kB.

Planritning Pdf, 88.8 kB.

 

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se