Hållbart företagande - frukostar 2023

Oxelösund har genom SSAB:s omställning till fossilfri stålproduktion en unik möjlighet att skapa en mer hållbar stad. Industrins omställning kommer att både ställa nya krav och skapa nya möjligheter för alla företag i Oxelösund i arbetet med att bli mer hållbara. En chans att både bidra till en bättre miljö och en bättre marknadsposition och affär.

Vad handlar de hållbara frukostarna om?

Under tre frukostmöten våren 2023 kommer vi tillsammans ge tips och inspiration hur man lyckas med hållbarhetsarbetet genom att öka engagemanget, göra arbetet till en del av vardagen men också genom att sätta tydliga mål, mäta och följa upp. Vi fokuserar på de miljömässiga och ekonomiska delarna av hållbarhetsarbetet. Vill du vara med, anmäl dig till johan.scherlin@oxelosund.se

Datum: 26 januari, 16 mars, 11 maj

Plats: Eventsalen, Koordinaten, Oxelösund

Frukost: Fralla, juice och kaffe serveras från 07.30

Prat och dialog: 08.00-09.00 och eftersnack för den som vill

Vad är hållbart företagande?

Kortfattat handlar hållbarhet om att individer, företag och organisationer gemensamt tar ansvar för och hanterar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor i och kring företaget.

Varför bör företag prioritera hållbarhetsarbetet?

Förutom att ökade krav på hållbarhet har fått företag att se över sin påverkan på miljö och människor finns det stora ekonomiska möjligheter att ta tillvara genom att stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten. Det kan också attrahera nya medarbetare och kunder.

Hur kommer man i gång?

För att lyckas med hållbarhetsarbetet behöver varje företag ha en tydlig, individuell hållbarhetsstrategi och -plan som är förankrad i hela organisationen. Att sätta en strategi för långsiktig hållbarhet kan kännas svårt i början, men det går att förenkla processen!

Inspiratörer:

ALMI: Mikael Pettersson, Eva Sohlberg

Energikontoret: Jesper Sundling

Oxelö energi: Sofia Rappestad, Jonny Jakobsson

Oxelösunds kommun: Johan Scherlin

I samband med frukostarna kommer det att finnas möjlighet att boka uppföljningsmöten för individuell rådgivning med flera av de olika aktörerna i olika ämnen.

Vi kommer även att skapa möjlighet för olika Oxelösundsföretag att berätta om sin hållbarhetsresa med planer, genomförande, utmaningar och framgångar!

Hållbara frukostar – innehåll

26 januari – Hur kommer man i gång och hur strukturerar man hållbarhetsarbetet?

Almi: Framtidsdialogen och Hållbarhetsworkshopen som verktyg för att kick-starta företagets hållbarhetsarbete och identifiera affärsmöjligheter.

Energikontoret: El- och energiförbrukning, läget är akut för många. Praktiska råd för besparing, effektivisering och ”Grön omställning” på kort och lång sikt.

Oxelö Energi: Oxelö energis roll i företagens kretslopp (vatten, avlopp, sopor, värme, el, bredband)

16 mars – Hur påverkar skenande elpriser och höga räntor din affär? Det hållbara kretsloppet.

Almi: Har vi koll på hur högre priser för energi och insatsvaror, högre räntor och en ev. vikande marknad slår mot resultat- och balansräkning och inte minst kassaflödet? Är vi rustade eller behöver vi ställa om? Vi tar tempen genom verktyget ”Visualisera och Simulera din affär”.

Energikontoret: Energianvändningens miljöpåverkan, hur man kan minimera sina avtryck genom att förstå vad varje del i företagets verksamhet genererar.

Oxelö Energi: Avfallstrappan, inspiration till den egna avfallsplanen.

11 maj – Hur ställer vi om och vässar vårt erbjudande? Framtidens hållbara företag!

Almi: Så här kan man ställa om och vässa sitt erbjudande med hänsyn till ekonomi, hållbarhetsutmaningar och marknaden!

Energikontoret: Så här kan hållbarhetsarbetet stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten!

Oxelö Energi: Så här kan Oxelö energi bidra till att skapa Oxelösunds framtida hållbara företag!

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer