Altan, uterum och inglasad balkong

Altaner för en- och tvåbostadshus kan vara lovpliktiga om de är en tillbyggnad eller påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt. Altan kan också anses vara uppförande av en ny byggnad, och på så sätt kräva bygglov likt nybyggnation. Läs mer på boverkets hemsida om altaner Länk till annan webbplats.

Tänk på! Olika fastigheter har olika förutsättningar. Det är därför viktigt att du kollar upp vad som gäller för just din fastighet.

Om du ska bygga en altan till ditt en- och tvåbostadshus och din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv bör du fråga oss på kommunen om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls. Det gäller oavsett hur stor eller hög altanen är tänkt att bli och oavsett var på tomten den ska byggas.

Tänk på! Har du en strandnära tomt? Kolla upp om strandskyddet gäller på din fastighet. Du kan då behöva ansöka om en strandskyddsdispens först.

Det finns inget exakt svar på när en altan är bygglovspliktig. Det är inte enbart höjden som avgör när en altan blir bygglovspliktig utan hänsyn tas även till placering, längd, utformning, visuella intrycket samt om altanen förses med plank eller staket.

Vår bedömning är att en altan alltid är bygglovspliktig om den överstiger 120 cm. Höjden räknas från marken upp till altanens golv. Om du förser din altan med plank räknas planket med i höjden.

Altanen påverkar din byggrätt när den är högre än 1,8 meter över marken. Kolla detaljplanen för din fastighet för att ta reda på din byggrätt

Om du ska bygga ett inglasat uterum eller en inglasad uteplats räknas det som en tillbyggnad och för en sådan måste du ha bygglov. Det finns ett undantag för en- och tvåbostadshus som innebär att du får göra en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea utan bygglov (attefallstillbyggnad). För att göra en sådan behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du sätter igång. De bygglovsbefriade åtgärderna gäller dock inte områden som är kulturhistoriskt värdefulla.

Du behöver alltid bygglov för att glasa in en balkong.

Tips! Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Ta reda på vad som gäller för just din fastighet.

Att tänka på! Ta reda på om din fastighet är av kulturhistoriskt värde. Attefallsåtgärderna gäller inte inom ett sådant område

Kontaktinformation

Välkommen att boka besök för personlig rådgivning för att få svar på dina frågor om bygglov och anmälan. Boka en tid för telefon, videomöte eller besök i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du kan också boka tid via mejl eller telefon. Ange vilken fastighet/adress din fråga gäller.

Telefontider Bygglov
Måndagar: kl. 9-11
Onsdagar kl. 9-11
Torsdagar kl. 9-11
Fredagar kl. 9-11

Välkommen att boka en tid med oss!

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00

E-post bygg@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer