Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan arbetar med fokus på barn och ungdomars hälsa för att stödja deras utveckling mot utbildningens mål. Att trivas och må bra gör det lättare att lära. Barn- och elevhälsan arbetar i samtliga verksamheter. Behöver du eller ditt barn hjälp eller stöd ska du kontakta din skola eller förskola.

Barnhälsa

Varje rektor i förskolan leder en barnhälsogrupp vid sin/sina enheter. Syftet med barnhälsogruppen är att dela och utveckla sina kunskaper kring hur varje barn/barngrupp ska kunna stöttas utifrån sina förutsättningar.

Läs mer om varje förskolas arbete med barnhälsa under respektive förskola.

Elevhälsa

Alla elever inom skolan har tillgång till elevhälsa. Inom elevhälsan arbetar kurator, skolsköterska samt personal med specialpedagogisk kompetens tillsammans med rektor och skolans personal. Elevhälsan har också tillgång till skolpsykolog och skolläkare.

Läs mer om varje skolas arbete med elevhälsa under respektive skola

Central barn- och elevhälsa

I den centralt placerade barn- och elevhälsan arbetar logoped, specialpedagog och skolpsykolog i team med chef för barn- och elevhälsan. Deras uppdrag är att arbeta med övergripande barn- och elevhälsofrågor samt vara ett stöd för förskolans och skolans olika yrkeskategorier.

Stöd som den centrala barn- och elevhälsan kan erbjuda är främst hälsofrämjande och förebyggande i form av utbildning, nätverk, handledning, observationer, konsultation samt råd och stöd till verksamheterna.

Den centrala barn- och elevhälsan har även kommunövergripande arbetsuppgifter som till exempel handläggning av tilläggsbelopp för fristående förskolor och skolor, mottagande i grundsärskola, uppföljning i grundsärskola och gymnasiesärskola, skolskjuts utifrån individuell prövning samt uppföljning av placerade elever i annan kommun.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer