Publiceringsdatum:

Nytt parkområde vid Femöre kanal planeras

Nu planeras för ett nytt parkområde utefter Femöre kanal och i anslutning till sjöbodarna.

Med början 2024 påbörjas arbetet med att förstärka kajkanten mot Femöre kanal och under våren/sommaren 2025 genomförs arbete med att iordningsställa området till ett park/rekreationsområde med trädäck, och parkstråk.

Arbetet är planerat att vara klart till hösten 2025 och till båtsäsongen 2026 ska det åter gå att ha båten på plats vid kanalen. Däremot kommer det inte finnas utrymme för båtuppläggning i området.

Efter att vi lyssnat in från medborgardialoger väljer vi att gå på förslaget där sjöbodarna blir kvar på samma plats som idag. Beslutet baseras på de synpunkter som inkommit om vikten av att ha sjöbodarna kvar på den platsen där de står idag. Vi vill också öppna upp platsen så den blir en plats för alla oxelösundare och besökare att njuta av, säger Dag Bergentoft, (M), kommunstyrelsens ordförande.

För området bakom sjöbodarna, (gamla Båt & motor, gamla fotbollsplanen, parkeringen etcetera) fortsätter den långsiktiga planeringen för en utveckling av området med inriktningen att området ska bebyggas med bostäder, fortsätter Nils-Erik Sellin, miljö- och samhällsbyggnadschef.

Det som avgör när ett bostadsbyggande kan komma i gång är i första hand byggkonjunkturen, men vi ser detta som ett långsiktigt projekt och att det kommer ta tid innan området är färdigutvecklat, avslutar Dag Bergentoft med.

Bakgrund:
Sedan kommunen förvärvade gamla Båt & Motor området vid Badhusviken har en diskussion pågått om vad som ska ske i området. Syftet med förvärvet är att utveckla området med fler bostäder och havsnära rekreations- och promenadstråk.

Den 5 februari i år hade kommunen ett första dialogmöte med oxelösundare. På mötet visade kommunen bland annat upp två förslag på planering av sjöbodarna. I samband med mötet fick kommunen in flera frågor, synpunkter och förslag. Det fanns även en möjlighet att inkomma med synpunkter och idéer via kommunens webbsida.

De inkomna frågorna, synpunkterna samt idéer handlar om hur Badhusviken ska bebyggas samt sjöbodarnas placering samt båtplatser i Femöre kanal.

Vad händer med sjöbodarna och båtplatserna?

Utifrån alla synpunkter som inkommit om vikten av att ha sjöbodarna kvar på den platsen där de står idag väljer kommunen att gå på förslaget där sjöbodarna blir kvar på samma ställe som idag.

Båtplatser kommer att finnas i kanalen och kan arrenderas ut igen efter att arbete med att förstärka kajkanten är klart. Den som tidigare haft en båtplats i kanalen har förtur till båtplatserna. Arbetet i kanalen beräknas vara färdigt till båtsäsongen 2026. Information till de som tidigare har arrenderat en båtplats i kanalen kommer att skickas ut när det är möjligt att åter arrendera båtplats i kanalen.

I dagsläget är inga beslut fattade, men intentionen är att området mellan sjöbodarna och Femöre kanal iordningställs till ett park- och rekreationsområde. Det kommer då inte finnas plats för båtuppläggning. De som idag arrenderar en båtuppläggningsplats kommer få ett erbjudande om en ny plats för båtuppläggning inom kort.

Bilden visar området, (grönmarkerat) som planeras att utvecklas till ett park/rekreationsområde med sjöbodar och båtplatser. Brunmarkerat område berörs av den långsiktiga utvecklingen.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer