Publiceringsdatum:

Hur du som bor i Oxelösund hanterar ditt trädgårdsavfall

I Oxelösund har vi lokala föreskrifter om vad som gäller för hur vi ska hantera vårt trädgårdsavfall. Från 1 maj till 30 september är det förbjudet att elda trädgårdsavfall. Vi ser också över våra föreskrifter om de behöver ändras efter de nya EU-direktiven som infördes 1 januari.

Förbud att elda trädgårdsavfall från 1 maj-30 september

Oxelösunds kommun har i just nu föreskrifter som innebär att det råder förbud att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall från och med 1 maj – 30 september inom detaljplanerade områden och områden med områdesbestämmelser. Allt annat avfall är förbjudet att elda. Ved räknas inte som avfall vilket betyder att du exempelvis får elda i matlagningssyfte, som att grilla korv på din egen tomt.

Det har kommit nya bestämmelser som innebär att du som privatperson inte får elda ditt trädgårdsavfall och att föreningar som vill anordna till exempel majbrasa måste ansöka om dispens för att få elda. Syftet med bestämmelserna är att bioavfall i första hand ska återvinnas.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att se över föreskrifterna och se om de behöver ändras. Hur de nya bestämmelserna, som är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv, ska tolkas är lite oklart och görs olika i olika kommuner. Vi ber er därför att följa de föreskrifter vi har i dagsläget till dess att beslut fattas om ändring av dem. Om en ändring sker kommer vi att gå ut med information om detta på vår hemsida och i sociala medier.

Ni kan läsa mer om direktiven på Naturvårdsverkets webbsida. Krav på separat insamling av bioavfall (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Istället för att elda ditt trädgårdavfall kan du bygga en egen kompost på din tomt. På den här webbsidan kan du läsa mer om hur du gör - Kompostera ditt trädgårdsavfall och få bästa jordförbättraren - Riksförbundet Svensk Trädgård (svensktradgard.se) Länk till annan webbplats.

Du kan även lämna in ditt trädgårdavfall på återvinningscentralen på Föreningsgatan 45. Större grenar, träd och buskar kan du även slänga på ristippen på Näsuddsvägen.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer