Publiceringsdatum:

Tätt tak och taklagsfest på Peterslundsskolan

Renoveringen av Peterslundsskolan fortgår enligt tidplan och taket över hela byggnaden är så pass klart att det är tätt. Det firades med taklagsfest. Återuppbyggnad av innerväggar och rumsbildningar för klassrum påbörjas efter jul. Eleverna beräknas flytta in januari 2025.

Rivnings- och renoveringsarbeten har pågått i hela Peterslundsskolan sen eleverna flyttade ut i juni 2023. Tidplanen håller och skolans nya taklösningar är på plats. Det firade kommunens projektgrupp samt entreprenören NCC:s platsledning och utförare med julmacka och lussefika.

Takarbeten har pågått sedan i somras och nu är de första delarna av taket på plats, Det innebär att de bärande delarna och underlagspappen är monterad. Komplettering med ytpapp och taksäkerhet kommer göras under första och andra kvartalet 2024, säger Anders Wihag, projektledare.

Mycket av rivningsarbetet har bestått av äldre installationer, sågning och bildning för nya avlopp. Markarbeten med dränering av huset har pågått hela entreprenadtiden fram till idag. Markarbeten tar nu en paus tills det blir vår, fortsätter Anders Wihag.

Möjligheterna till återbruk av den befintliga skolans material har varit en viktig del i projektet. Tegelstenar som har rivits rengörs och sparas för att kunna återanvändas vid kommande byggnation i skolan. Vissa originaldetaljer såsom väggkrokar och skåp har tagits till vara, inte bara för att minska klimatpåverkan utan också för att behålla det tidstypiska.

Efter julledigheten påbörjas arbeten med byggnation av innerväggar och rumsbildningar för klassrum. Eleverna beräknas flytta in januari 2025.

Eva Lantz, Utbildningsnämndens ordförande och Eva Svensson, förvaltningschef var på plats. Eva Svensson höll tal och tackade alla som bidrar till det fina arbetet.

Så spännande att se hur ombyggnaden fortgår, ett välstrukturerat bygge med duktiga byggnadsarbetare. Det kommer bli så bra för våra elever på Peterslundsskolan.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer