Publiceringsdatum:

Kortfattat från kommunstyrelsen 29 november

På kommunstyrelsen 29 november beslutades bland annat att:

Fastställa avgiften för båtplats till 142 kronor per kvadratmeter.

Efter samråd med Kustbostäder AB, som förvaltar kommunens båtplatser, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att avgiften för kommunala båtplatser höjs med 5 procent från nuvarande 135 kr till 142 kr per kvadratmeter för år 2024.

 

Att föreslå Kommunfullmäktige att revidera riktlinjer för e-förslag.

Oxelösunds kommun använder sig av e-förslag som ett verktyg för kommunens invånare att kunna lämna förslag på utvecklingsområden i kommunen. Förslag lämnas in via en e-tjänst och inlämnade förslag publiceras på kommunens hemsida. Andra personer har möjlighet att rösta för förslaget. Om ett e-förslag får 50 röster behandlas förslaget i ansvarig nämnd.

Bristen i den e-tjänst som används idag ligger i att det inte går att säkerställa att endast kommuninvånare kan lämna förslag eller rösta på publicerade förslag. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför en ändring av riktlinjerna för e-förslag som säkerställer att endast personer som är folkbokförda i kommunen kan lämna och rösta på e-förslag.

 

Föreslå Kommunfullmäktige att Kustbostäder i Oxelösund AB:s uppdrag att tillhandahålla lokalvårdstjänster i kommunens fastigheter avslutas i samband med att konkurrensutsättningen av lokalvårdstjänster är slutförd.

I förslaget ingår också att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta över ansvaret för lokalvården i kommunens fastigheter och upphandla utförandet av lokalvården, i enlighet med lagen om offentlig upphandling – LOU

Den politiska majoriteten har i sin avsiktsförklaring och i kommunens budget för 2023 till 2025 tydliggjort att lokalvårdstjänster ska konkurrensutsättas inför eller under 2024. Beslutet innebär bland annat att kommunen tar över ansvaret för lokalvården och upphandlar i enlighet med lagen om offentlig upphandling – LOU. Det innebär att utförandet av lokalvården kommer att utföras av extern leverantören som vinner upphandlingen. Kustbostäder har möjlighet att delta att delta i upphandlingen på samma villkor som alla leverantörer.

Då tjänsten lokalvård spänner sig över flera förvaltningar inom kommunen så föreslås att Inköpsavdelningen tilldelas uppdraget att upphandla lokalvård. Samtliga förvaltningar kommer att ges möjlighet att vara med i upphandlingsprocessen så att upphandlingen fångar upp varje förvaltnings- och verksamhetsspecifika behov. När behovskartläggning är färdig tas upphandlingsdokument fram. Upphandlingen beräknas gälla från och med 1 februari 2025. Anledningen till den väl tilltagna tidplanen är att upphandling av lokalvård är komplex och den mest överprövningsbenägna upphandlingen bland kommuner idag.

Den personal som idag utför lokalvården i kommunens fastigheter är erfaren och besitter kompetens om de fastigheter och verksamheter de utför lokalvård i idag. Därför föreslår kommunstyrelsen att personalen som idag utför lokalvården via Kustbostäders uppdrag, övertas av en eventuell ny leverantör. Om Kustbostäder förlorar uppdraget i en upphandling så är övertagande av personal ett bra sätt att behålla kompetensen i uppdraget.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer