Attefallsåtgärder

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får i många fall utföra så kallade attefallsåtgärder, det är åtgärder som kräver anmälan i stället för bygglov. Det innebär att du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörja åtgärden. Observera att detaljplanen som gäller för din fastighet kanske inte medger attefallsåtgärder.

Att tänka på! Ta reda på om din fastighet är av kulturhistoriskt värde. Åtgärderna gäller inte inom ett sådant område.

Om byggnaden ska användas som bostad måste den uppfylla plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler.

Skiss över lovfria åtgärder
 • Attefallshus 30 m²
  Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad). Den totala byggnadsarean får
  max vara 30 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 4 meter. Om du vill bygga Attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du grannens medgivande. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5
  meter, annars krävs bygglov. Om huset ska användas för bostadsändamål är det många krav som måste uppfyllas. Det innebär bland annat att den ska ha alla funktioner som ska finnas i
  en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och uppfylla brandkraven, krav på ljudisolering m.m.
 • Tillbyggnad 15 m²
  Du får göra en tillbyggnad på din huvudbyggnad om max 15 kvadratmeter bruttoarea. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Om Attefallstillbyggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du grannens godkännande. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov.
 • Takkupor
  Max två takkupor får utföras på ett en- eller tvåbostadshus under förutsättning att du inte har några befintliga takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får tillsammans inte uppta mer än halva takfallets längd. En lovbefriad takkupa får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion, annars krävs bygglov. Att kapa en takstol innebär exempelvis ingrepp i den bärande konstruktionen vilket gör att bygglov krävs.
 • Inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus
  Du som har ett enbostadshus får inreda en ytterligare självständig bostad. Den nya lägenheten ska uppfylla kraven för bostadsändamål. Det innebär bland annat att den ska ha alla funktioner som ska finnas i en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse—eller orienterings förmåga och uppfylla brandkraven, krav på ljudisolering mm. Brandkravet innebär
  bland annat att bostäderna ska vara egna brandceller och ha brandavskiljande väggar, tak och golv. Tillgängligheten och funktionerna i det befintliga bostadshuset får inte försämras.

Kontaktinformation

Välkommen att boka besök för personlig rådgivning för att få svar på dina frågor om bygglov och anmälan. Boka en tid för telefon, videomöte eller besök i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du kan också boka tid via mejl eller telefon. Ange vilken fastighet/adress din fråga gäller.

Telefontider Bygglov
Måndagar: kl. 9-11
Onsdagar kl. 9-11
Torsdagar kl. 9-11
Fredagar kl. 9-11

Välkommen att boka en tid med oss!

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00

E-post bygg@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer