Johan Levin, lokalpolisområdeschef i lokalpolisområde Nyköping och Dag Bergentoft, kommunstyrelsens ordförande i Oxelösunds kommun.

Publiceringsdatum:

Samverkansöverenskommelse i Oxelösund

En överenskommelse mellan lokalpolisområde Nyköping/Oxelösund och Oxelösunds kommun har undertecknats för att stärka samarbetet i brottsförebyggande arbete.

Lokalpolisområde Nyköping/Oxelösund och Oxelösunds kommun har tecknat en samverkansöverenskommelse för att minska brottsligheten och göra samhället tryggare. Med tydliga mål för minskande brottslighet kommer fokus att vara på att angripa orsakerna till brott och att skapa förutsättningar för att förebygga brottslighet, vilket parterna i och med överenskommelsen förväntar sig göra en verklig skillnad.

Jag är glad för det nya samverkansavtalet. Ett fortsatt starkt samarbete mellan polis och kommun är avgörande för att skapa trygghet och säkerhet i Oxelösund även i framtiden. Vårt mål är att invånarna ska känna sig trygga, säger Dag Bergentoft (M), kommunstyrelsens ordförande.

Samarbetsöverenskommelsen baseras på riktlinjer från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och det lokala brottsförebyggande rådet ansvarar för att planera och samordna insatserna i kommunområdet enligt överenskommelsen. Rådet följer utvecklingen av trygghetsarbete på lång sikt och ser till att det finns kunskap och information som kan användas av alla som är involverade. I det stöds också samarbete och kunskapsutbyte mellan kommunen och andra aktörer utöver polisen som kan hjälpa till att förbättra tryggheten.

Vi ska med gemensamma krafter och tydligt fokus arbeta för att angripa orsakerna till brott, för att förebygga brottslighet och öka tryggheten för alla invånare i kommunen. Jag är mycket nöjd med samverkansöverenskommelsen, säger lokalpolisområdeschef Johan Levin.

Överenskommelsen sträcker sig fram till i maj 2027 med årlig aktualitetsprövning och revidering, för att stärka samarbetet mellan kommunen och polisen i arbetet för att förebygga brott och skapa en tryggare miljö för invånarna i Oxelösund.

Här hittar du överenskommelsen (pdf) Pdf, 484.8 kB.

Kontakt för media
Johan Levin, lokalpolisområdeschef, Nyköping/Oxelösund, 010-566 91 53
Dag Bergentoft, kommunstyrelsens ordförande, 070-567 66 55

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer