Ormar

Tillståndskravet förenas med krav på säkerhetsåtgärder i syfte att förhindra att ormen kan lämna sin förvaringslokal. Kraven syftar dels till att förhindra olycksfall, men också till att motverka den oro som människor i allmänhet hyser för ormhållning.

Ovanstående gäller även för hållande av ormar som inte är giftiga. Ormhållningen får dessutom inte medföra att personer som ska ingripa i olyckssituationer eller utföra fastighetsservice riskerar att utan förvarning påträffa orm vars farlighet det kan råda osäkerhet om.

Vid tillståndsprövning ska särskild hänsyn tas till om sökanden kan anses lämplig att hålla orm, samt att den anläggning där ormarna hålls är lämplig både ur säkerhets- och djurskyddssynpunkt.

Ingen avgift tas ut i samband med ansökan om hållande av orm.

Kontakt

Oxelösunds kommun

Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 18

Telefon 0155-380 00 (växel)
miljo@oxelosund.se

Relaterade dokument

PDF Ansökan tillstånd hållande av orm

Sidansvarig Camilla Norrgård Sundberg

Kontakta Oxelösunds kommun
Telefon: 0155-380 00
Fax: 0155-381 03
E-post: kommun@remove-this.oxelosund.se

Organisationsnummer: 212 000-0324

Besöksadress
Järntorget 7
613 81 Oxelösund

Postadress
Höjdgatan 26
613 81 Oxelösund