Loggan för Oxelösunds kommun

Starta och driva företag

Här hittar du som företagare – eller om du funderar på att starta och driva företag – information, rådgivning och stöd, kontaktuppgifter till nätverk och företagsorganisationer samt regler och tillstånd för företag.

Starta eget?

Står du inför att starta eget företag? Kanske ditt första? Inför ett sådant steg kan det vara bra och kännas skönt att ha pratat igenom det ordentligt med någon som vet vad det innebär. Och som kan ställa de rätta frågorna och komma med det rätta stödet.

Informationsträffar på Koordinaten våren 2024

Är du nyfiken på hur det går till att starta och driva eget företag?

Kom och prata med oss, Sebastian Strid och Johan Scherlin. Vi har båda lång erfarenhet från företagsvärlden och har startat och drivit både små och stora företag men har nu som uppgift att hjälpa nya företag till världen. Johan Scherlin är näringslivsansvarig i Oxelösunds kommun och Sebastian Strid är verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum.

Vi finns på plats på Koordinaten Oxelösund en måndag i månaden. Kom och säg hej eller slå dig ner för ett längre samtal och bolla dina företagstankar. Föranmäl dig gärna med ett mejl till johan.scherlin@oxelosund.se eller sebastian.strid@nyforetagarcentrum.se

Måndag 5 februari kl 17.00-18.00
Måndag 4 mars kl 17.00-18.00
Måndag 8 april kl 17.00-18.00
Måndag 6 maj kl 17.00-18.00
Måndag 3 juni kl 17.00-18.00

Varmt välkommen, vi ser fram emot att träffa alla blivande nyföretagare i Oxelösund!

Stäm kostnadsfri träff med rådgivare Sebastian Strid på Koordinaten i Oxelösund. Boka tid på: 070–3442625 eller sebastian.strid@nyforetagarcentrum.se

Vill du hellre köra igenom en checklista själv?
På verksamt.se finns Checklistor för att starta företag Länk till annan webbplats.

Verksamt.se Länk till annan webbplats. är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket för dig som funderar på att starta, ska starta, redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett företag. Här kan du hitta stöd nationellt och även söka på din region för en samlad bild över regionens företagsstöd och information om aktuella aktiviteter.

Mark och lokaler etablering i Oxelösund

Oavsett om du vill expandera din befintliga verksamhet eller etablera dig i Oxelösund finns det många intressanta möjligheter. Det finns möjlighet både att arrendera mark, hyra anläggningar, sätta/ställa upp tillfälliga lösningar och komma med egna förslag. Läs mer på sidan Etablera – mark och lokaler

Företagsregister

Företagsregistret underlättar kontakter och samarbeten inom det lokala näringslivet. Syftet med registret är att skapa förutsättningar för en snabb och bra dialog mellan kommunen och företagen. Invånare, företagare och besökare ges en möjlighet att öka sina kunskaper om vilka resurser som finns på hemmaplan. Med hjälp av företagsregistret kan du söka fram mer information om företagen i vår kommun.Du som är med i företagsregistret får även inbjudan till exempelvis våra företagsluncher.

I vårt företagsregister finns kontaktuppgifter till cirka 300 aktiva företag i kommunen, allt från enskilda firmor till större aktiebolag.

Så här fungerar företagsregistret

Både sökning och registrering av företagsuppgifter är kostnadsfri. Registret uppdateras regelbundet. Kolla gärna så att dina uppgifter stämmer!

Här registrerar eller ändrar du dina företagsuppgifter Länk till annan webbplats.

Här söker du i företagsregistret Länk till annan webbplats.

Saknas ditt företag eller har vi fel uppgifter?

Om företaget inte finns med i företagsregistret så kan det bero på att företaget inte har ett registrerat arbetsställe i Oxelösunds kommun. Om ditt företag vill finnas med i företagsregistret för Oxelösunds kommun och synas på den publika sidan så går du in på verksamt.se Länk till annan webbplats. och anmäler ytterligare ett arbetsställe (Oxelösund). Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver varaktig verksamhet med minst en anställd på 20 timmar i veckan.

Ändra uppgifter om arbetsställe

Här ändrar uppgifter om arbetsställe - verksamt.se Länk till annan webbplats.

Är du ny som företagare?

Då är det viktigt att du kommer med i vårt företagsregister! Registrera kontaktuppgifter till ditt företag så visas det i företagsregistret för Oxelösunds kommun Länk till annan webbplats.

Tillstånd, regler och tillsyn för företagare

Om du bedriver en verksamhet som kräver att du lever upp till vissa fastställda kommunala regler eller krav vill vi göra detta så lätt som möjligt för dig. Här hittar du samlad information runt din verksamhet som hjälper dig starta och driva företag på rätt sätt.

Du som vill sälja alkohol mot betalning måste ha ett serveringstillstånd.

Vi har ett samarbete med Nyköpings kommuns alkoholinspektörer kring ansökan, utredning och tillsyn av alkoholtillstånd/serveringstillstånd.

Du ansöker om serveringstillstånd genom e-tjänsten hos Nyköpings kommun Länk till annan webbplats.. Här kan du även göra ändringar, anmäla serveringspersonal med mera.

Kom ihåg att ansöka i god tid! Räkna med att tiden mellan att en komplett ansökan lämnats in och att det finns ett förslag till beslut är 6 veckor.

Ansökningsavgift ska betalas i samband med att du ansöker. Utredningen om din ansökan startar först när vi fått din betalning. Ansökningsavgiften betalas till bg 991-1991 innan ansökan prövas. Ange ref 62315-31120-27900.

Ansökan leder till utredning efter remisser från Polisen, Skatteverket, Kronofogden med flera. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott i Oxelösunds kommun tar sedan beslut om serveringstillstånd.

Mer information om regler och ansökan finns på Nyköpings kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Alla som säljer eller serverar öl motsvarande klass II skall anmäla det till kommunen.

 • Det är bara tillåtet att sälja och servera öl i lokal som är godkänd som livsmedelslokal
  och där även matvaror säljs eller serveras
 • Bara den som själv är minst 20 år får sälja eller servera öl.
 • Företaget skall ha ett eget program för tillsyn av verksamheten, ett så kallat
  egentillsynsprogram
 • Bestämmelserna om folkölsförsäljning finns i alkohollagen.

Försäljning av folköl ska anmälas till kommunen. Kommunen är skyldig att kontrollera att den som säljer eller serverar öl klass II följer lagen.

Kommunen har också rätt att ta ut en årlig avgift för tillsynen. Avgiften för kommunerna har
fastställts till 1 400 kronor per år.

Matkravet vid detaljhandel
Öl klass II får bara säljas i en lokal där det samtidigt säljs mat. Folkölen skall vara ett
komplement till maten och inte tvärtom. Det skall vara så kallade egentliga matvaror ur det vanliga livsmedelssortimentet. Kioskvaror som glass, konfektyrer, snacks, frukt, kex och liknande anses inte vara matvaror i alkohollagens mening. Det måste finnas ett någorlunda stort urval avmejerivaror, charkvaror, torrvaror coh konserver för att få sälja folköl.

Egentillsynsprogram

Varje företag som säljer öl är skyldigt att se till att reglerna följs. Företaget måste ha ett program för tillsynen av ölförsäljningen (egentillsyn). Programmet hjälper företagen att följa reglerna samt att förebygga och förhindra att det blir problem i samband med ölförsäljningen. Det ska framgå vad man skall göra om man upptäcker att man inte följer lagen eller om det blir problem med försäljningen.
Företagaren är skyldig att informera sina anställda om reglerna i alkohollagen.
Egentillsynsprogrammet bör visa hur den informationen sköts samt hur ofta reglerna gås igenom.

Kunskaper och ansvar
Både företagaren och anställda med kassaarbete skall kunna försäljningsreglerna och veta varför de finns. Företagaren själv eller någon som utsetts till försäljningsansvarig har ansvar för att programmet för egentillsyn följs.

Det är förbjudet att sälja folköl till:

 • Den som är under 18 år
 • Till påverkade personer
 • Till kunder där det finns särskild anledning att anta att de avser köpa åt någon som inte själv får köpa, (så kallade langare)

Om reglerna inte följs
Den som säljer till underåriga, langare eller onyktra, den som inte kan visa upp ett egentillsynsprogram eller som på annat sätt bryter mot alkohollagen riskerar att få en varning eller att få försäljningsförbud. Den som lämnar ut varan eller säljer öl utan att ha rätt till det kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Blankett - Anmälan om servering/försäljning av folköl Pdf, 28.8 kB.

Blankett - Egentillsynsprogram försäljning/servering folköl Pdf, 33.9 kB.

Informationsblad - Regler för försäljning och servering av folköl Pdf, 54.9 kB.

Varmt välkommen att bedriva torghandel på Järntorget i Oxelösund! Här hittar du information om hur du hyr plats för torghandel i Oxelösund och vilka villkor det är som gäller.

Karta över tillgängliga platser att hyra för torghandel Pdf, 1.6 MB.

Hur du bokar en torgplats på Järntorget

Du bokar en torgplats genom att skicka e-post till kustbostader@oxelosund.se

I mejlet behöver du uppge:

 • Namn på verksamheten
 • Namn på bokare
 • Organisationsnummer/personnummer
 • Postadress: (till fakturan på avgiften)
 • Postnummer
 • Telefonnummer
 • Plats du önskar boka*, (se karta över tillgängliga platser) Pdf, 1.6 MB.:
  *Om torgplatsen du önskar boka är upptagen, meddelar vi förslag på ledig torgplats
 • Dag/dagar du önskar stå på Järntorget

Du får en bekräftelse via e-post av Kustbostäder att platsen är bokad.

På morgonen den dag du bokat möter Kustbostäder dig på plats och öppnar elskåpet till dig.

Avgifter

En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst 4 månader högst 1 år. En tillfällig saluplats får användas endast den dagen som du har bokat och fått bekräftelse på.

Oxelösunds kommun tar normalt ut en avgift för markhyra. En fullständig förteckning av avgifterna finns i dokumentet Taxa för markupplåtelse och torghandel i Oxelösunds kommun Pdf, 231.6 kB.

Taxa torghandel

Torghandel,
sex dagar i veckan

Måndag-lördag/årsbasis

3x2 meter

5000 kr

Torghandel,
en dag i veckan

Fredagshandel/årsbasis

3x2 meter

2500 kr

Torghandel,
sex dagar i veckan

Måndag-lördag, fyra månader

3x2 meter

4000 kr

Torghandel,
tillfällig plats

En dag

3x2 meter

200 kr

Torghandel,
sex dagar i veckan

Måndag-lördag/årsbasis

6x2 meter

10 000 kr

Torghandel,
en dag i veckan

Fredagshandel/årsbasis

6x2 meter

5000 kr

Torghandel,
sex dagar i veckan

Måndag-lördag, fyra månader

6x2 meter

8000 kr

Torghandel,
tillfällig plats

En dag

6x2 meter

400 kr

Regler för torghandel

Försäljning får pågå under tiderna:
helgfria vardagar måndagar-fredagar kl 07.00-18-00
lördagar kl 08.00-15.00.

På påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter klockan 15.00.

Du får börja förbereda din plats en timme innan försäljningstiden börjar.

Senast 30 minuter efter försäljningstidens slut ska avfall och annat skräp från rörelsen samlas ihop och föras bort alternativt lägga det i en behållare för sopor. Det är torghandlaren som ser till att saluplatsen hålls ren och snygg. Spill från fordon ska saneras.

Här hittar du Oxelösunds kommuns ordningsregler för torghandel

Du ska sälja dina varor på den anvisade torgplatsen. Du får inte överlåta denna till någon annan. Försäljningen ska ske från ett öppet torgstånd, torgvagn, bord eller liknande som har godkänts av kommunen.

Kontaktinformation


Näringslivsansvarig
Johan Scherlin
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-381 04 
E-post johan.scherlin@oxelosund.se

Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se