Loggan för Oxelösunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Vård– och omsorgsnämnden fullgör bland annat kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen, den kommunala hälso-och sjukvård som bedrivs i särskilda boendeformer samt i eget hem. Stöd och service till vissa funktionshindrade. Ansvarar enligt lag om färdtjänst och riksfärdtjänst, alkohollagen
Och ansvarar bland annat för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt flyktingmottagning.

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden heter Katarina Berg (M)
Här hittar du information och kontaktuppgifter till alla våra politiker Länk till annan webbplats.

Sammanträdet är inställd på grund av för få ärenden.

Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 23 mars är inställt på grund av för få ärenden.