Loggan för Oxelösunds kommun

Finskt förvaltningsområde

Oxelösund ingår i det finska förvaltningsområdet. Här kan du läsa om hur vi arbetar med det. Du kan också läsa om nationella minoriteter.

Att Oxelösund ingår i det finska förvaltningsområdet innebär att sverigefinnar har vissa rättigheter i kommunen. Läs mer om det och kommunens skyldighet att skydda och främja de nationella minoriteternas kultur och språk nedan.

Du vet väl om att du kan kontakta Kommuncenter på finska? På fredagar mellan 12:30-14:30 har vi finsktalande personal på plats. Med reservation för ledighet och sjukdom.

Oxelösund kuuluu suomenkielen hallintoalueeseen. Täältä voit lukea kuinka toiminta toteutetaan. Voit lukea myös kansallisista vähemmistöistä.

Se, että Oxelösund on osa suomen kielen hallintoaluetta, tarkoittaa, että ruotsinsuomalaisilla on tiettyjä oikeuksia kunnassa. Lue lisää siitä ja kunnan velvollisuudesta suojella ja edistää kansallisten vähemmistöjen kulttuuria ja kieltä (tässä alla).

Tiedäthän, että voit ottaa yhteyttä Kommuncenteriin suomeksi. Perjantaisin klo 12.30-14.30 meillä on paikalla suomenkielinen henkilö. Loma- ja sairausvarauksin.

Finskt förvaltningsområde innebär att sverigefinländare har följande rättigheter i kommunen:

 • Rätten att använda finska vid sina skriftliga och muntliga kontakter med kommunen
 • Rätten till att hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska på förskolan
 • Rätten till att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds
  inom ramen för äldreomsorgen på finska
 • Rätten att främja, utveckla och bevara sin kultur
 • Rätten till samråd med kommunen utifrån finskspråkigas behov

Cirka 12% av invånarna i Oxelösund beräknas ha finsk bakgrund. Det innebär att drygt 1400 kommuninvånare är antingen födda i Finland eller har en förälder eller en av mor- eller farföräldrarna som är födda i Finland.

Oxelösunds kommun ingår från den 1 februari 2015 i förvaltningsområdet för finska. Det innebär att kommuninvånare har lagstadgade rättigheter att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen samt att få viss service, som förskola och äldreomsorg, på finska. Kommunen ska dessutom främja sverigefinländarnas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Suomenkielenen hallintoalue antaa ruotsinsuomalaisille seuraavat oikeudet kunnassa:

 • Oikeus asioida kunnassa suomen kielellä, joko suullisesti tai kirjallisesti
 • Oikeus suomenkieliseen esikoulutoimintaan
 • Oikeus suomenkieliseen vanhustenhoitoon
 • Oikeus edistää, kehittää ja säilyttää kulttuuriaan
 • Oikeus suomenkieliseen neuvonpitoon heitä koskevissa asioisssa

Oxelösundin kunnan asukkaista n. 12% arvioidaan olevan suomalaistaustaisia. Se tarkoittaa että yli 1400 kuntalaista on joko syntynyt Suomessa tai heidän vanhemmistaan tai isovanhemmistaan ainakin yksi on syntynyt Suomessa.

Oxelösundin kunta kuuluu 1. helmikuuta 2015 lähtien suomen kielen hallintoalueeseen. Se tarkoittaa, että kuntalaisilla on laissa määritelty oikeus käyttää suomea suullisissa ja kirjallisissa yhteyksissä kunnan kanssa. Kuntalaisilla on myös oikeus tiettyihin palveluihin, kuten päiväkotiin ja vanhainkotiin, suomen kielellä. Oikeuksiin sisältyy myös kulttuurin edistäminen, kehittäminen ja säilyttäminen. Lasten kultttuuri-identiteetin kehitystä ja oman vähemmistökielen käyttöä on edistettävä erityisesti.

Kulttuuri - Kultur

Oxelösundin kunta tarjoaa monipuolista kaksikielistä kulttuuria retkistä teemapäiviin ja elokuvista konsertteihin. Ajankontainen tarjonta löytyy VisitOxelösundista Länk till annan webbplats..

Hoiva ja apu - Vård och omsorg

Elämän matkallamme voi tapahtua kaikenlaista. Joskus saatamme tarvita ylimääräistä apua ja tukea, joko tilapäisesti tai pidemmäksi ajaksi, hyvän elämänlaadun säilyttämiseksi. Hoito ja hoiva (vård och omsorg) tarjoaa laajan palvelukirjon vanhusten ja liikuntarajoitteisten hoivaan sekä tukea ja neuvonantoa aikuisille. Voit kääntyä puoleemme myös jos epäilet jonkun kärsivän tai tarvitsevan apua. Apu on tarkoitettu myös taloudelliseen ahdinkoon joutuneille. Kunnalla on mahdollisuus monenlaiseen apuun, joten älä epäröi ottaa yhteyttä meihin.

Träffpunkten på Bojen - språkstöd på finska

Lapset ja koulutus - Barn och utbildning

Koulutuslautakunta (utbildningsnämnden) vastaa lasten ja nuorten koulutuksesta ja hoidosta sekä aikuisopetuksesta ja kunnallisesta musiikkikoulusta. Oxelösundissa on päiväkoti, avoin päiväkoti, perhepäivähoitoa, vuoropäiväkoti (jossa järjestetään hoitoa myös öisin ja viikonloppuisin ympäri vuoden), esikoulu, vapaa-ajankoti, peruskoulu, aikuisopetusta (komvux), ruotsia maahanmuuttajille (sfi) ja tilauskoulutusta. Lukio-opetus tarjotaan yhteistyössä Nyköpingin kunnan kanssa.

Koulutuslautakunnan tavoitteet ovat, että:

 • Kaikki oppilaat saavat peruskoulun päättyessä vähintään hyväksytyn arvosanan kaikista aineista
 • Kaikki lapset ja oppilaat tuntevat olensa turvalliseksi päiväkodeissa ja kouluissa
 • Oxelösundin päiväkodit ja koulut kuuluvat Ruotsin parhaimpiin
 • Kaikki lapset ja oppilaat kehittyvät optimaalisesti taitojensa ja kiinnostustensa mukaan/edellytyksellä
 • Oxelösundissa kaikki lapset voivat kasvaa!

På Stenviks förskola erbjuder vi en avdelning med finsk inriktning. Bullerbyn/Melukylä, som avdelningen heter kommer en väsentlig del av verksamheten att bedrivas på finska.

Modersmål/studiehandledning på finska i grundskolan

Här kan du läsa om minoriteters rättigheter samt kommunens skyldighet att skydda och främja de nationella minoriteternas kultur och språk.

De nationella minoriteterna är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Nationella minoritetsspråk är samiska, finska, meänkieli, romani chib samt jiddisch.

Målet för den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd åt de nationella minoriteterna och stödja de historiska minoritetsspråken så att de kan hållas levande. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att främja, utveckla och bevara din kultur samt rätt till samråd med kommunen utifrån minoriteternas behov.

Nedan finner du information om våra fem nationella minoriteter:

Flaggdagar

Kommunstyrelsen i Oxelösund har beslutat att uppmärksamma minoriteternas nationaldagar genom flaggning utanför kommunhuset. De aktuella dagarna är:

 • 6 februari Samernas nationaldag
 • 24 februari Sverigefinnarnas dag
 • 8 april Romernas internationella dag
 • 15 juli Tornedalingarnas dag

Inbjudan att lämna synpunkter på ”Plan för arbetet med nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i Oxelösunds kommun”

Oxelösunds kommun bjuder härmed in till att lämna synpunkter på förslaget ”Plan för arbetet med nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i Oxelösunds kommun”. Ingen myndighet eller någon annan är skyldig att svara på denna inbjudan. Alla synpunkter är av stort värde för det fortsatta arbetet. Svaren kan lämnas på både svenska och finska.

Remissvaren ska ha kommit in till Oxelösunds kommun senast den 31 mars 2023.

Remissvaren kommer att redovisas på oxelosund.se

Redovisning av remisssvaren, alla personuppgifter är borttagna utifrån GDPR:
Remissvar 1 Pdf, 77.3 kB.
Remissvar 2 tillägg till remissvar 1 samt översatt till svenska Pdf, 237.1 kB.

Remissvar 3 Pdf, 144.4 kB.

Remissvar 4 Pdf, 68.9 kB.

Remissvar 5 Pdf, 50.6 kB.

Remissvar 6 Pdf, 176.1 kB.

Remissvar 7 Pdf, 79.9 kB.

Här kan du ladda ner dokumentet: Plan för arbetet med nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i Oxelösunds kommun. Pdf, 156.7 kB.

Lausuntopyyntö, "Suunnitelma kansallisten vähemmistöjen ja suomen kielen hallintoalueen kanssa tehtävästä työstä Oxelösundin kunnassa"

Oxelösundin kunta pyytää täten teitä antamaan lausuntoja ehdotuksesta "Suunnitelma työstä kansallisten vähemmistöjen ja suomen kielen hallintoalueen kanssa Oxelösundin kunnassa". Mikään viranomainen tai muu henkilö ei ole velvollinen vastaamaan tähän kutsuun. Kaikilla näkemyksillä on suuri arvo jatkotyöskentelyä varten. Vastaukset voidaan toimittaa sekä ruotsiksi että suomeksi.

Oxelösundin kunnan on saatava lausunnot viimeistään 31. maaliskuuta 2023.

Vastaukset julkaistaan osoitteessa www.oxelsound.se

Remissvar 1 Pdf, 77.3 kB.
Remissvar 2 tillägg till remissvar 1 samt översatt till svenska Pdf, 237.1 kB.

Remissvar 3 Pdf, 144.4 kB.

Remissvar 4 Pdf, 68.9 kB.

Remissvar 5 Pdf, 50.6 kB.

Remissvar 6 Pdf, 176.1 kB.

Remissvar 7 Pdf, 79.9 kB.

Suunnitelma kansallisten vähemmistöjen ja suomen kielen hallintoalueen kanssa tehtävästä työstä Oxelösundin kunnassa Pdf, 211.6 kB.


Oxelösunds kommun bjuder in till öppet samråd för de nationella minoriteterna fyra gånger under 2023.

Oxelösundin kunta kutsuu kansalliset vähemmistöt avoimeen neuvonpitokokoukseen neljä kertaa vuoden 2023 aikana.

Dag:15 februari 2023

Päivä:15. helmikuuta 2023

Pöytäkirja avoimesta neuvonpitokokouksesta 15.02.2023 (julkaistaan kun kokous on pidetty)

Minnesanteckningar från öppet samråd 20230215 Svenska Pdf, 419.7 kB.

Avoimen neuvonpidon pöytäkirja, suomen kielen hallintoalue 20230215 Pdf, 127.6 kB.

Förslag på handlingsplan för 2023 Pdf, 441.5 kB.

Slutrapport av PwC Katrläggning av finskt förvaltningsområdet Oxelösunds kommun Pdf, 6.1 MB.

Omvärldsanalys av PwC finskt förvaltningsområde på uppdrag av Oxelösunds kommun Pdf, 4.4 MB.

Dag: 26 april 2023
Klockan: 17.30-19.00
Plats: Koordinaten – Eventsalen

Minnesanteckningar från öppet samråd 20230426 Svenska Pdf, 135.7 kB.

Minnesanteckningar från öppet samråd 20230426 på finsk Pdf, 134.6 kB.a
Presentation som visade på Öppet samråd Pdf, 871.8 kB.

Päivä: 26. huhtikuuta 2023
Kello: 17.30-19.00
Paikka: Koordinaten – Eventsalen (suuri sali)

Pöytäkirja avoimesta neuvonpitokokouksesta 26.04.2023 (julkaistaan kun kokous on pidetty)

Dokument till samrådet:
Förslag på handlingplan för 2023 Pdf, 441.5 kB.
Plan för genomförande och uppföljning inom finskt förvaltningsområde version 0.9.1 Pdf, 228.9 kB.
Redovisning av hur synpunkter har tillvaratagits efter remissomgång utkast som redovisas 20230426 Pdf, 262.4 kB.

Dag: 20 september 2023
Klockan: 17.30-19.00
Plats: Koordinaten – Eventsalen

Minnesanteckningar från öppet samråd 20230920 (publiceras efter samrådet är genomfört)

Päivä: 20. syyskuuta 2023
Kello: 17.30-19.00
Paikka: Koordinaten – Eventsalen (suuri Sali)

Pöytäkirja avoimesta neuvonpitokokouksesta 20.09.2023 (julkaistaan kun kokous on pidetty)

Dag: 29 november 2023
Klockan: 17.30-19.00
Plats: Koordinaten – Eventsalen

Minnesanteckningar från öppet samråd 20231129 (publiceras efter samrådet är genomfört)

Päivä: 29. marraskuuta 2023
Kello: 17.30-19.00
Paikka: Koordinaten – Eventsalen (suuri sali)

Pöytäkirja avoimesta neuvonpitokokouksesta 29.11.2023 (julkaistaan kun kokous on pidetty)