Loggan för Oxelösunds kommun

Eldstad

Du måste göra en anmälan till oss när du ska installation eller väsentligt ändra en eldstad eller skorsten i byggnader. Vi ställer krav på verkningsgrad och utsläpp.

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked för:

 • Installation av eldstad eller rökkanal
 • Väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal *
 • Insättning av ny kassett i öppen spis
 • Byte av eldstad
 • Byte till ny panna
 • Byte av skorsten
 • Installation av pelletsförbrännare
 • Installation av vedeldat bastuaggregat

Du behöver inte göra anmälan för:

 • Glidgjutning av skorsten
 • Byte av eldstadsplan
 • Byte av pelletsförbrännare i befintlig panna
 • Insättning av insatsrör i befintlig skorsten

* Rådgör med sotaren i tidigt skede kring just din installation. Sotaren kan svara på vad som är en likvärdig eller väsentlig förändring, och om det bör anmälas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Tänk på! Skorstenen måste vara minst en meter högre än taktäckningen samt mynna över nock.

Du behöver till anmälan bifoga prestandadeklaration för eldstad och rökkanal om du ska installera någon av åtgärderna. Prestandadeklaration får du av återförsäljaren. Har du något produktblad skicka med det också.

När sotaren har varit och inspekterat anläggningen behöver du skicka in sotarintyget till oss för att få slutbesked utfärdat. Du skickar då även in din signerade kontrollplan. Du får inte börja elda förens du fått ett slutbesked.

Du behöver regelbundet sota och göra brandskyddskontroll. Du kan läsa mer om detta här.

Begagnad eldstad

Startbesked kan i vissa fall ges för installation av en begagnad kamin eller vedspis som inte uppfyller kraven. Exempel, om man i ett hus från 1800-talet vill installera en tidstypisk spis.

Vi bedömer om det finns förutsättningar för avsteg, i varje sådant ärende. För att kunna göra bedömningen behöver omständigheterna tydligt klargöras i anmälan eller i bilaga till anmälan.

För pannor och brännare finns inga undantag eller avsteg från miljökravet och Boverkets byggregler. På Boverket.se kan du läsa mer Länk till annan webbplats..

Vad händer om jag inte anmäler?

Om du installerar en eldstad utan anmälan och startbesked så kan en sanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 10 kap. 51 §.

Kontaktinformation

Välkommen att boka besök för personlig rådgivning för att få svar på dina frågor om bygglov och anmälan. Boka en tid för telefon, videomöte eller besök i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du kan också boka tid via mejl eller telefon. Ange vilken fastighet/adress din fråga gäller.

Telefontider Bygglov
Måndagar: kl. 9-11
Onsdagar kl. 9-11
Torsdagar kl. 9-11
Fredagar kl. 9-11

Välkommen att boka en tid med oss!

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00

E-post bygg@oxelosund.se