Loggan för Oxelösunds kommun

Om våra båthamnar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om båtplatser i Oxelösund

En liten motorbåt i Oxelösunds skärgård

Om du är privatperson och intresserad av att boka en båtplats i någon av kommunens hamnar gör du det via vårt bokningssystem som du kommer till via länken här nedanför.

Vi tillämpar inte båtplatskö utan du kan när som helst gå in och boka en båtplats.

Båtplatserna på denna hemsida hyrs endast ut till privatpersoner. Företagare som önskar båtplats behöver kontakta Oxelösunds kommun.

Vi hyr endast ut båtplatser för helår, för kortare vistelser hänvisar vi till Oxelösunds gästhamn eller Fiskehamnen. Länk till annan webbplats.

Länk till bokning av båtplats i Oxelösunds kommun Länk till annan webbplats.

Ja det finns färskvatten vid alla kommunala småbåtshamnar. Men inte alltid på bryggan.

Nej, det finns inte låsta grindar vid bryggorna.

Du får ladda högst två dygn per tillfälle.

Djupet varierar i de olika hamnarna. För båtar som kräver lite mer djup så rekommenderar vi Östersviken och Sandviken

Genom båtsamverkan kan vi minska båtstölderna. Båtsamverkan fungerar enligt samma koncept som de grannsamverkansprojekt som är finns runt om i landet. En viktig del i arbetet är att involvera allmänheten. Detta gör man genom att informera båtägare, båtföreningar, kommuner och marinor om hur man gemensamt skyddar sin egendom och förebygger brott.

Genom att öka medvetandegraden hos båtägare om det stora antalet båt- och båtmotorstölder är det lättare att engagera sig och starta upp båtsamverkansklubbar. Båtsamverkan innebär bland annat att man:

  • tillsammans ser om varandras båtar
  • är mer uppmärksam på vilka som rör sig i området
  • pratar med okända och noterar registreringsnummer
  • bryr sig om sin båtgranne.

sidan Brottsförebyggande arbete kan du läsa hur vi arbetar med grann- och båtsamverkan i Oxelösunds kommun och hur du gör för att starta en båtsamverkan.

Läs mer om båtsamverkan på Larmtjänsts webbplats Länk till annan webbplats.

Sommarvatten är normalt påkopplat på bryggorna från vecka 15 till och med vecka 43 om väderlek och tjälen i marken tillåter det.

Du kan parkera på följande ställen:

  • Torsborg (vid Jogersöbron) 15 parkeringsplatser
  • Hamnen 15 parkeringsplatser

Oxelösunds kommuns småbåtshamnar har endast sjösättningsramper för mindre båtar. Har du en större båt och behöver hjälp med sjösättningen kan du kontakta Oxelösunds båtvarv Länk till annan webbplats. eller Oxelösunds båt och motor Länk till annan webbplats.

Elstolpar finns på brygga F i Ramdalshamnen samt i Östersviken vid brygga B,C och D.

Nej det är bara att koppla in och ladda.

Målsättning är att våra båthamnar i Oxelösund ska upplevas som hela, rena och trygga. Som båtägare, invånare och besökare uppmanas du därför att anmäla fel till oss.

Felanmälan gör du via formuläret som du hittar här

Har du synpunkter på våra båthamnar? Vi vill gärna veta vad tycker, då kan vi bli bätte. Som båtägare, invånare och besökare uppmanas du därför att lämna synpunkter till oss.

Har du synpunkter på våra båthamnar skickar du in dessa synpunkter via kommunens formulär för synpunkter.

Sjöfartsverket ger dig via ViVa information om vind och vatten i nära realtid från över 100 väderstationer runt Sveriges kust. Genom att använda ViVa-information kan alla ta reda på mer om väderförutsättningarna på olika platser längs med Sveriges kust. Inom ViVa presenteras ett flertal olika värden såsom vind, vattenstånd, olika nivåer av strömmar, salthalt, densitet och vattentemperatur. Varje station har sin egen uppsättning av parametrar. Du hittar mer information på Sjöfartsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.