Loggan för Oxelösunds kommun

Vill du hjälpa barn eller vuxna?

Vill du ha ett viktigt uppdrag? Bli kontaktfamilj eller familjehem för barn, kontaktperson för barn eller vuxen.

Det finns barn och ungdomar och vuxna som av olika anledningar behöver en hjälpande hand i sin vardag. Det kan handla om att träffas ibland som kontaktperson eller kontaktfamilj, eller att vara ett familjehem med ett större uppdrag.

Förutom att du gör en viktig och uppskattad samhällsinsats får du också ekonomisk ersättning. Som familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson har du tystnadsplikt.

Du kan kontakta vår familjehemssekreterare om du vill veta mer eller har frågor, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett barn i ditt hem. Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov, men det kan röra sig om några dagar och nätter i månaden. Du erbjuder barnet delaktighet och gemenskap i din vardag, i allt det där vanliga som man gör i en familj. Det kan till exempel vara en utflykt, läxläsning, ett besök på badhuset eller andra helgaktiviteter. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar. 

Vem får bli kontaktfamilj?

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktfamilj. Det är socialtjänsten som gör en utredning och bedömer om du och eventuell partner är lämplig som kontaktfamilj. Om du och eventuell partner bedöms lämpliga kontaktar socialtjänsten dig när det finns ett barn som du eller ni kan passa för. Ett familjehem eller en kontaktfamilj behöver inte vara en traditionell kärnfamilj, tvärtom behövs en mångfald av personer och familjer eftersom alla barn har olika behov. Du kan också vara kontaktfamilj som ensamstående.

Familjehem

Som familjehem, tidigare kallat fosterhem, tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Ett barn kan bo i ett familjehem i allt från sex månader upp till att bo i hemmet under hela sin uppväxt. Målet är att barnet ska återförenas med sina föräldrar om det är möjligt. Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Att vara familjehem innebär inte bara att ta hand om ett barn, utan också att samarbeta med barnets föräldrar under hela tiden som barnet bor i familjehemmet. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp det behöver.

Vem får bli familjehem?

Det finns inga krav på någon speciell utbildning för att man ska få bli familjehem. Det handlar om att känna att man står på en stabil grund i sitt eget liv och att man har tid och kraft över för att engagera sig i en annan människa. Socialtjänsten kommer att utreda dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i ditt hem. Ett familjehem eller en kontaktfamilj behöver inte vara en traditionell kärnfamilj, tvärtom behövs en mångfald av personer och familjer eftersom alla barn har olika behov. Du kan också vara kontaktfamilj som ensamstående.

På webbplatsen FamiljehemSverige.se Länk till annan webbplats. kan du läsa svar på vanliga frågor om hur det är att vara familjehem, kontaktperson och kontaktfamilj. Där kan du också testa Länk till annan webbplats. om du är lämplig att bli familjehem.

Kontaktperson

Barn, ungdomar och vuxna kan ansöka om och få en kontaktperson. Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Man träffas ofta några gånger per månad och gör saker tillsammans, tränar på sociala aktiviteter som att promenera, fika, gå och handla, gå på bio eller liknande.

Vem får bli kontaktperson?

För att bli kontaktperson behöver du inte ha någon speciell utbildning. Istället ska du bedömas som lämplig för uppdrag som kontaktperson. Därför gör socialtjänsten en utredning innan du kan få ett uppdrag. I utredningen ingår en intervju, registerkontroll hos polisen, socialtjänsten och Kronofogden. Du ska också lämna referenser, det vill säga namn på ett par personer som känner dig, både från ditt arbetsliv/studier och från ditt privatliv.

God man och förvaltare

Många personer i Oxelösund behöver god man. Vi söker därför dig – kvinna eller man – som är intresserad av vardagsekonomi, tycker om människor och har tid över. En god man eller förvaltare hjälper till med ekonomin, bevakar juridisk rätt eller ger annat stöd i vardagen. Att vara god man eller förvaltare är ingen anställning utan ett uppdrag. Du får ett arvode och ersättning för dina utgifter. Det är Överförmyndarkontoret i Nyköping Länk till annan webbplats. som har hand om ansökan om god man eller förvaltare.

Läs mer under God man och förvaltare

 

Kontaktinformation

Familjehemssekreterare
Joakim Juhlin
Telefon: 0155-384 64
joakim.juhlin@oxelosund.se

Nina Söderström
Telefon: 0155–384 65
Nina.soderstrom@oxelosund.se

 

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-380 00
kommun@oxelosund.se