Loggan för Oxelösunds kommun

Förab

Oxelösunds kommun bedriver en del av den kommunala verksamheten i bolagsform. Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab) är moderbolag för övriga bolag. VD är kommunstrateg.

Förab äger i sin tur:

  • Kustbostäder - ett allmännyttigt bostadsföretag.
  • Oxelö Energi AB - ett energibolag som också har hand om VA, renhållning och fjärrvärme.

På sidan Planer och styrdokument hittar du bolagsordning och ägardirektiv för Förab.

Här hittar du kallelser och protokoll till Förabs sammanträden.