Loggan för Oxelösunds kommun

Förab

Oxelösunds kommun bedriver en del av den kommunala verksamheten i bolagsform. Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab) är moderbolag för övriga bolag. VD är ekonomichef.

Förab äger i sin tur:

  • Kustbostäder - ett allmännyttigt bostadsföretag.
  • Oxelö Energi AB - ett energibolag som också har hand om VA, renhållning och fjärrvärme.

Här hittar du kallelser och protokoll till Förabs sammanträden.