Loggan för Oxelösunds kommun

Tak och takkupor

Bygga nytt tak

  • Om du ska bygga ett nytt tak, till exempel byta från platt tak till sadeltak, eller om taksprånget skjuter ut mer än i dagsläget, behöver du alltid bygglov.
  • Om du skall ändra lutningen eller höja ditt tak behöver du alltid bygglov.
  • Om du ska bygga en takkupa, sätta in takfönster eller påverka taket på annat sätt kan du ibland behöva bygglov.

Byta taktäckningsmaterial

Om du ska byta täckningsmaterial kan behöver du vanligtvis inte ansöka om bygglov. Undantag är om:

  • bytet förändrar byggnadens eller områdets karaktär väsentligt.
  • det finns speciella bestämmelser i områdets detaljplan
  • området omfattas av Oxelösund kommuns kulturmiljöplan.

Tänk på! Det nya taket får inte ska sticka ut över grannens tomt. Samma avstånd till granne gäller även om du inte bygger på marken.

Takets lutning påverkar avrinningen av vatten så att regnvattnet inte stannar kvar på taket och skapar fuktskador. Ta hjälp av en expert om du är osäker på hur den nya lutningen påverkar snö och regn. Det är viktigt att sätta upp lämpliga taksäkerhetsanordningar.

Taket måste hålla för mycket och tung snö. Du måste även se till att det inte finns en rasrisk.

Takkupor

Grundregeln är att du behöver bygglov för takkupor, men i vissa fall är takkuporna bygglovbefriade, en så kallad Attefallsåtgärd. Då behöver du inte ansöka om bygglov, men du behöver göra en anmälan och få ett startbesked.

Kontaktinformation

Välkommen att boka besök för personlig rådgivning för att få svar på dina frågor om bygglov och anmälan. Boka en tid för telefon, videomöte eller besök i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du kan också boka tid via mejl eller telefon. Ange vilken fastighet/adress din fråga gäller.

Telefontider Bygglov
Måndagar: kl. 9-11
Onsdagar kl. 9-11
Torsdagar kl. 9-11
Fredagar kl. 9-11

Välkommen att boka en tid med oss!

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00

E-post bygg@oxelosund.se