Loggan för Oxelösunds kommun

Spaljé, pergola och stängsel

Du behöver inte bygglov för att sätta upp en pergola eller en spaljé i din trädgård.

En pergola är ett stöd för växter att klättra på. Om du bygger ett tak på din pergola blir den istället ett skärmtak, och kan då kräva bygglov.

En spaljé ska vara genomsiktlig till ungefär 75 %. Om du ska bygga någonting tätare räknas det istället som ett plank eller ett staket, och kan kräva bygglov.

Stängsel som är genomsiktliga av typen "Gunnebo" är inte bygglovspliktiga.

Tänk på! Om ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt kan bygglov krävas även för ett stängsel.

Tänk på! Om strandskyddet gäller på din fastighet får du inte sätta upp stängsel ner till strandlinjen.Det kan uppfattas som avhållande för allmänheten, och får inte uppföras utan en strandskyddsdispens.

Kontaktinformation

Välkommen att boka besök för personlig rådgivning för att få svar på dina frågor om bygglov och anmälan. Boka en tid för telefon, videomöte eller besök i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du kan också boka tid via mejl eller telefon. Ange vilken fastighet/adress din fråga gäller.

Telefontider Bygglov
Måndagar: kl. 9-11
Onsdagar kl. 9-11
Torsdagar kl. 9-11
Fredagar kl. 9-11

Välkommen att boka en tid med oss!

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00

E-post bygg@oxelosund.se