Loggan för Oxelösunds kommun

Felanmälan båthamnar och båtplatser

Målsättning är att våra båthamnar i Oxelösund ska upplevas som hela, rena och trygga. Som båtägare, invånare och besökare uppmanas du därför att felanmäla till oss när något är fel och lämna synpunkter om du vill att något ska förändras.

Ramdalshamnen

Via kommunens formulär för felanmälan, felanmäler du om något är trasigt och behöver åtgärdas vid någon av kommunens båthamnar.

Har du synpunkter på våra båthamnar skickar du in dessa synpunkter via kommunens formulär för synpunkter.

Vid övriga frågor, kontakta oss via e-post kommun@oxelosund.se eller ring Kommuncenter på 0155-380 00