Sportboende CampOX vid Ramdalens IP

Under 2018 färdigställdes nybyggnationen av lägerboendet på Ramdalens IP. 1 december invigdes boendet och tanken är att gagna föreningslivet som kan arrangera läger och nyttja lokalerna för olika evenemang. Anläggningen kan ta emot 40-60 personer, har goda ytor för umgänge, möten och matlagning. De gamla omklädningsrummen har ersatts och idag är lägerboendet en multifunktionell plats med Ramdalens IP i direkt anslutning. 

För att göra en bokning, eller få mer information - se CampOX hemsida. 

Kontakt för sidan: Annie Magnusson