Föreningar och föreningsliv

I Oxelösund har vi många föreningar. Genom att skapa bra möjligheter för föreningar att utveckla sina verksamheter, gör vi Oxelösund till en mer attraktiv stad att bo och leva i. Vill du starta en förening kan du läsa hur du gör här.

Personer vid ett bord


En överblick över kommunens föreningar hittar du i föreningsregistret. Länk till annan webbplats. Stöd till föreningar sker bland annat genom att alla föreningar kan söka verksamhetsbidrag, anläggningsstöd, startbidrag, jubileumsbidrag och få hjälp med hur man startar en ny förening.

Oxelösunds kommun arbetar för ett varierat och aktivt föreningsliv. Föreningar i Oxelösund kan få följande stöd och bidrag från kommunen för sin verksamhet:

 • Ekonomiska bidrag: verksamhetsbidrag, anläggningsstöd, startbidrag och jubileumsbidrag
 • Tillgång till lokaler och anläggningar till subventionerat pris
 • Information om bidrag från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat

Kultur- och fritidsnämnden tar beslut om vilka som ska få bidrag. För att en förening ska få stöd, måste den uppfylla ett antal krav som vi ställer.

Riktlinjer för stöd till föreningar och likande grupper Pdf, 77.9 kB.

Riktlinjer för anläggningsstöd till föreningar Pdf, 70.9 kB.

Riktlinjer för värdegrund för bidrag till föreningar Pdf, 67.6 kB.

Riktlinjer för bidrag till studieförbunden Pdf, 80.3 kB.

Ansökan om verksamhetsbidrag, anläggningsstöd och jubileumsbidrag ska lämnas in senast 1 oktober för kommande verksamhetsår. Du söker föreningsbidrag via vår Självservice. Länk till annan webbplats.

Oxelösunds kommun har tagit fram ett diskussionsunderlag för hjälp till föreningar att diskutera föreningens värdegrund, för att sedan kunna skriva ner viktiga slutsatser i till exempel ett policydokument. Det är inte ett krav att man har ett stort policydokument, utan man kan som mindre förening ha en stående punkt om kvalitetssäkring i verksamhetsberättelsen eller verksamhetsplanen. För att hålla frågorna levande behöver föreningen ta upp frågorna till diskussion minst en gång om året.

I diskussionsunderlaget lyfter vi upp olika teman under tre huvudområden med olika teman:

 • Bemötande
 • ANDTS
 • Samhällsansvar

Varje tema har en introduktionstext, frågor att diskutera och material att fördjupa sig i. Dessutom är de globala målen i Agenda 2030 kopplade till varje tema i diskussionsunderlaget. Förhoppningsvis ökar möjligheten för er att se att ni bidrar till ett hållbart samhälle, inte bara för er egen skull utan även i ett större perspektiv. Sist i dokumentet lyfts frågor om hur vi lever vi upp till vår värdegrund, hur värdegrunden kan hållas aktuellt och hur man gör värdegrunden känd i föreningen.

Dokumentet är till för att inspireras och ger möjlighet till fördjupning i viktiga kvalitetsfrågor.

Diskussionsfrågorna som ni kan lyfta på medlemsmöten, ledarträffar eller årsmöten är en hjälp att se vad som är just er förenings angelägna frågor.

Du kan ladda ner diskussionsunderlaget här Pdf, 881.5 kB.

Är du intresserad av att starta en ny förening? I dokumentet "Starta förening" Pdf, 109.5 kB. kan du läsa om hur du gör och vad du behöver för att kunna starta upp. Där finns också en lista över ord och begrepp som kan vara bra att kunna när du startar upp eller driver en förening.

För att få ha lotteri krävs en lotteriregistrering. För de lotterier som ordnas och säljs i Oxelösunds kommun är det Kultur- och fritidsförvaltningen som fattar beslut om tillstånd för registrering.

Ibland är skillnaden mellan ett lotteri och en tävling hårfin. Tumregeln är att vid ett lotteri är det slumpen som avgör vem som vinner. Det är ett lotteri vare sig lotten kostar eller inte. Alla lotterier i Sverige styrs av Spellagen. Spelinspektionen är den myndighet som kan svara på frågor som rör spel och lotterier. De har även ansvar att utbilda och informera om lagen.

Ansökan om registrering av lotteri Pdf, 88.3 kB.

Redovisning av lotteri Pdf, 158 kB.

Ny lag trädde i kraft 2019

Från och med den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag trädde i kraft – Spellagen (2018:1138). Länk till annan webbplats. I den nya lagen står det att kommunerna endast ansvarar för så kallade registreringslotterier, som gäller i högst fem år. Alla andra lotterier kräver licens och ansvarig myndighet är Spelinspektionen. Spelinspektionen hette tidigare Lotteriinspektionen.

Registreringslotteri för allmännyttigt ändamål
Vilka kan registrera sig för lotterier?

För att få registrera sig för lotterier krävs en ideell förening som:

 • Bedriver allmännyttig verksamhet.
 • Är öppen för alla.
 • Har behov av inkomster från lotter.
 • Registreringens längd och villkor för registrering.
 • Om man registreras för lotterier får man ha flera lotterier under en femårsperiod. Den sammanlagda insatsen av lotterierna måste vara mindre än 33 1/3 prisbasbelopp, vilket 2019 innebär 1.548.450 kr. Föreningen ska redovisa sina lotterier minst en gång per år, senast i februari månad. (Tidigare kallades detta för lotterier enligt § 17 i Lotterilagen). Läs mer om Registreringslotterier på Spelinspektionsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Vad bör man tänka på vid ansökan?
Tänk först igenom vilken typ av lotteri ni vill ha, titta på nivåerna för lottpris och vinst för att veta vilket tillstånd ni ska ansöka om. Fråga er om ni vill ha ett tillståndsfritt lotteri och kan hålla er inom gränserna för det. När ni bestämt er för att ansöka ska ni fylla i ansökningsblanketten och skicka med:

 • föreningens stadgar
 • senaste verksamhetsberättelsen där den ekonomiska redovisningen framgår
 • protokoll från styrelsemöte där beslut om lotteri antogs samt vem som är lotteriföreståndare i föreningen
 • om ni vill trycka egna lotter ska kopia på lotten bifogas

Vad kostar det att ha ett lotteri?
Varje registrering kostar föreningen 300 kr. Föreningen betalar för tillståndet via en faktura när vi har behandlat ansökan. Utöver det betalar föreningen kontrollantens arvode efter redovisat lotteri. Arvodets storlek är 2 % av försäljningsvärdet på lotteriet. Det finns ett maxtak för arvodet.

Hur går processen till?
Kommunen handlägger och beslutar om tillstånd för registrering. De är även ansvariga för kontrollen av lotteriet. Till sin hjälp utser kommunen en lotterikontrollant som tillsammans med föreningens lotteriföreståndare lägger upp detaljerna för lotteriet och dragning av lotteriet.

När ett lotteri är avslutat, eller vid en registrering, ska föreståndaren senast den 15 februari redovisa lotteriet till lotterikontrollanten. Föreningen blir fakturerad kontrollantens arvode.

Vad är ett tillståndsfritt lotteri?
I stora drag handlar det om små summor och låg vinstandel. Tillståndsfria lotterier får bedrivas under dessa förutsättningar:

 • Det är en tillställning inom ett avgränsat område.
 • Varje lott kostar mindre än 7,50 kr.
 • Högsta vinsten max 7 466 kr.
 • Värdet av vinsten motsvarar 35-50 % av insatsernas värde.
 • Vinsterna dras offentligt före tillställningens slut.
 • Andra än ideella föreningar får har lotterier vid mässor eller marknader.
 • Vid vinst av varor eller tjänster gäller en lägre vinstandel än ovan.


Lotterier med licens
Övriga lotterier och spel kräver licens som Spelinspektionen beviljar.

Vill du veta mer?
Spelinspektionens webbplats Länk till annan webbplats. hittar du information om lagar och föreskrifter för den som vill anordna lotteri för allmännyttiga ändamål.

Kontakt

Fritid Oxelösund
Anette Ivarsson
Fritidssekreterare
Telefon: 0155-383 70
E-post: anette.ivarsson@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer