Trafiksäkerhetsgruppen

Trafiksäkerhetsgruppen är bildad enligt överenskommelse som har träffats mellan Trafikverket och Oxelösunds kommun.

I gruppen ingår NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande), Polisen, Kustbostäder, politiker och kommuntjänstemän.

Målsättningen är att arbete i nollvisionens anda och att arbeta för ett långsiktigt hållbart vägtransportsystem för alla.

Ordförande: Inge Ståhlgren (s)

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
trafik@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Inge Ståhlgren
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Telefon: 070-345 77 52
inge.stahlgren@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mats Lindahl
Gatuchef
mats.lindahl@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter