Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringsplatser för rörelsehindrade kan utnyttjas av de som har ett särskilt tillstånd (PRH).

Ansöka görs hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tillståndet är personligt och får ej överlåtas.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
trafik@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Cecilia Eriksson
Projektledare

Telefon: 0155-384 64
cecilia.eriksson@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Madeleine West
Administratör
Telefon: 0155-383 63
madeleine.andersson.west@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter