Namngruppen

Oxelösunds kommun namnger allmänna platser, gator och byggnader. Namngruppen tar fram namnförslag när nya områden byggs. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar beslutet. De riktlinjer som används för kommunal namnsättning i Oxelösunds kommun har upprättats av kommunens namngrupp som stöd i arbetet med namnsättningen och baserar sig till stor del på uppgifter i boken "Ortnamn, Namngivning och namnskick i kommunerna". Boken har skrivits på initiativ av Kommunförbundet och är avsedd att utgöra information till politiker, tjänstemän och andra som är intresserade av namnfrågor.

Läs mer om namngruppen

Kontakt för sidan: Kommuncenter