Trädfällning

Till dig som har önskemål om nedtagning av träd som står på kommunens park- och naturmark

Oxelösunds kommun får emellanåt önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd i kommunens parker och naturmark. Mycket restriktiv bedömning gäller till att fälla friska träd. För att vi ska kunna hantera förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, ber vi dig skicka in den blankett som finns till höger. Blanketten kommer att behandlas av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är ansvarig för park- och naturmark i Oxelösunds kommun. Om du vill läsa mer om kommunens riktlinjer gällande trädfällning finns mer information här till höger.

Klicka här för att komma till e-tjänsten "Röjning/fällning av träd på kommunal mark - ansökan"

Klicka här för att öppna "Riktlinjer för trädfällning på kommunal detaljplanelagd mark i Oxelösunds kommun" 

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
trafik@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter