Parkeringsövervakning

Syftet med parkeringsövervakningen är att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och förbättra trivseln i staden.

Om du vill överklaga din parkeringsbot framgår det på boten vart din överklagan ska skickas.

Felparkerade fordon som står trafikfarligt eller hindrar trafik kan komma att flyttas. Även långtidsparkerade fordon kan flyttas.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltning
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
trafik@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter