Namngruppen

Namngruppen tar fram namnförslag när nya områden byggs. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar beslutet. 

Klicka här för att läsa mer om namngruppen

Kontakt för sidan: Kommuncenter