Gatuunderhåll och nya åtgärder

Klicka på symbolen i kartan för att få mer information.

Oxelösunds kommun har ökat satsningen på upprustning av gator och gång- och cykelvägar. Många av kommunens gator har beläggningar som är väldigt gamla och som är i behov av upprustning. Kommunens vägnät består av ca 70 km gata, 50 km gång- och cykelväg samt 30 km trottoar. I flerårsbudgeten som kommunfullmäktige nyligen har klubbat igenom ser vi bland annat en rejäl satsning på vägnätet under 2019 och 2020.

Kontakt för sidan: Kommuncenter