Renhållning

Barmarksrenhållning

  • Maskinsopning av centrum, torg, innerstaden och ytterområden utföres enligt upprättad plan i gemensamt GIS-verktyg tillgängligt hos utföraren. Sopning av centrum ska ske i sådan omfattning att området ger ett rent och prydligt intryck, vilket innebär att sopning ska ske i genomsnitt tre dagar per vecka i snitt under perioden 1 maj-31 oktober. Detta innebär 78 arbetsdagar som KBAB planerar in beroende på behovet, dvs. tätare intervaller under frö, barr, och lövfällning. Sopning av övriga områden ska ske i sådan omfattning att det ger ett bra intryck. Sopning under sön- och helgdagar samt efter förekommande arrangemang ingår ej. Akut nedskräpning åtgärdas vardagar inom ramen för beställningen.
  • Ogräs och sly på refuger tas bort. Ogräs och sly skall årligen avlägsnas i centrum först och därefter i övriga områden.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltning
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
trafik@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter