test 5 rubrik

Barn- och elevhälsa

Förskola
Förskolechefen ansvarar för förskolans barnhälsa. Till stöd i arbetet kring barn som behöver stöd finns dessutom specialpedagoger och logoped. 

Grundskola
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

En gemensam överenskommelse finns mellan kommun och landsting för barn som tidigt upptäckts behöva särskilt stöd för sin utveckling. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kultur- och Fritidsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Allaktivitetshuset Koordinaten
Järntorget 7-9
613 81 Oxelösund
E-post till personal
förnamn.efternamn@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter