Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Har du behov av akut hjälp? 
Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp. Vänd dig hit när det är akut.

BRIS
BRIS är en förkortning för Barnens Rätt I Samhället.

Till BRIS kan du vända dej med både stora och små saker. Du behöver inte tala om vad du heter om du inte vill. Du kan ringa till BRIS om du vill prata med en vuxen om något som du eller en kompis har varit med om eller om något annat som du går och funderar på.

Barnens Hjälptelefon har telefonnummer 116 111. Du kan också chatta eller mejla till BRIS. Det kan vara bra att veta att om du mejlar kan det ta upp till sju dagar innan du får svar.  

För att komma till BRIS hemsida, klicka här

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt
Klicka vidare för att se var du kan vända dig till vid olika problem.

ADHD 
Alkohol och droger 
Anorexi/bulimi
Asperger
Autism
Bipolär 
Blyghet, social fobi
Brister i föräldraskap 
Depression
Dyslexi 
Dödsfall 
Ekonomiska problem 
Fobier 
Funktionsnedsättning 
Ilska och utbrott 
Kriminalitet 
Kris i livet
Ledsen och nedstämd 
Mobbning, och kränkande behandling 
Oro 
Problem i skolan 
Psykos 
Riskbruk och missbruk 
Sexuella övergrepp 
Självmordstankar 
Självskadebeteende 
Skilsmässa 
Skolfrånvaro 
Stress 
Svårt att koncentrera sig 
Sömnstörning 
Tourettes syndrom 
Tvångssyndrom 
Våld och övergrepp 
Ångest 
Ätstörningar

Kontakt för sidan: Kommuncenter