Särskilt boende

Är dina omvårdnadsbehov så stora att det inte längre räcker med hemtjänst och hemsjukvård? Då kan du eller din närstående kontakta oss för att ansöka om särskilt boende. I Oxelösunds kommun erbjuds särskilt boende i kommunal regi. 

Du vänder dig till våra biståndshandläggare, genom att kontakta Kommuncenter, för att ansöka om särskilt boende. Särskilt boende innefattar bostäder som kan erbjuda service och vård dygnet runt för dig som har stora omvårdnadsbehov. På våra särskilda boenden arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden dygnet runt. Dagtid finns tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast. Läkarinsatser av distriktsläkare från vårdcentralen sker regelbundet.  

Lägenheterna/rummen varierar i storlek, men alla har egen dusch och toalett. Du som flyttar in tar med egna möbler och gardiner för att få en personlig utformning av boendet. På varje enhet finns gemensamma utrymmen som matsal och allrum. Varje lägenhet är utrustad med trygghetslarm som möjliggör kontakt med personal dygnet runt. 

Lagade måltider och mellanmål serveras regelbundet.

På Björntorp är alla lägenheter ansluta till Stadsnätet, internet via fiber, och det planeras för att kunna dra in Stadsnätet även i lägenheterna på Sjötången.

I samband med inflyttningen upprättas en genomförandeplan som utgår från dina behov och önskemål. Planen följs upp regelbundet. 

Välkommen att kontakta våra biståndshandläggare! 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Telefon: 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Agneta Karlsson
Enhetschef biståndshandläggare
Telefon 0155-383 92

Titti Kendall
Förvaltningschef äldreomsorg
Telefon 0155-380 79

Kontakt för sidan: Kommuncenter