Påskrivet och klart för nytt särskilt boende för äldre

Idag skrev Oxelösunds kommun avtal med Sjötorpshus AB i Katrineholm för byggandet av ett nytt särskilt boende för äldre. Avtalet skrevs på platsen där det nya boendet ska byggas, i anslutning till Björntorps särskilda boende.

Det nya särskilda boendet byggs i två etapper om 22 platser med start sommaren 2020. Första etappen beräknas stå färdigt i september 2021. Under etapp två byggs 22 platser till och slutligen blir de två byggetapperna ett boende som delar på trappuppgång och hissar. Kostnaden för etapp ett är 48,8 miljoner kronor.

– Nu fortsätter vi att investera i välfärden. Med den här satsningen på ett nytt särskilt boende tar vi höjd för att tillgodose behovet hos våra äldre som inte längre klarar av att bo i egen bostad, säger Catharina Fredriksson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Särskilt boende för äldre är ett samlingsnamn för det som i vardagligt tal kallas för äldreboende och demensboende. Boendet byggs med anpassningar och förberedelser för att fungera som ett demensboende, men med möjlighet att kunna anpassas även till andra omfattande vård- och omsorgsinsatser.

– Jag ser fördelar med att det byggs ett nytt boende i anslutning till Björntorp och att det är anpassat från start till ett demensboende så att vi kan möta individens behov. Det känns fint, det är en viktig del i att ge de äldre i Oxelösund en trygg och värdig ålderdom, säger Titti Kendall, förvaltningschef för äldreomsorgsförvaltningen.

Kontakt för sidan: Kommuncenter