Besöksförbud på äldreboenden gäller fortfarande

Vi påminner om att regeringens beslut om ett besöksförbud på äldreboenden runt om i landet fortfarande gäller. Det för att förhindra spridning av covid-19.

På Björntorp och Sjötången har vi inte haft någon smittspridning och har ingen smittspridning just nu. Vi vill fortsätta ha det så, men då krävs det att vi alla hjälps åt.

Vi förstår att det finns en önskan att besöka sina närstående och vi försöker vara tillmötesgående med att ordna säkra besök utomhus, på avstånd. Alla eventuella besök måste dock riskbedömas och bokas i förväg med avdelningen. Inga besökare ska komma in på boendet (undantag kan göras vid vård i livets slut).
Det krävs också att du som anhörig respekterar och följer de rekommendationer som gäller, och håller avståndet. 

"Vi försöker se till så att det går att besöka så gott det bara går, men respektera att inte gå in på boendet. Ring till avdelningen om du vill besöka din anhörige", säger Ingela Mindemark, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Kontakt för sidan: Kommuncenter