Jobba hos oss

I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.

 
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.

 

 

Student

Student

Pluggar du på högskola eller universitet och är intresserad av praktik, exjobb eller VFU i Oxelösunds kommun? Hos oss har du flera möjligheter att engagera dig, få värdefull erfarenhet och knyta kontakter inför framtiden.  

Praktik

Att praktisera på en arbetsplats ger dig möjlighet att omsätta dina kunskaper och få en ökad förståelse för arbetslivet. Om du är intresserad av praktik hos oss kan du kontakta den förvaltning eller verksamhet där du är intresserad av att praktisera.  Om har frågor eller funderingar kring var du ska vända dig kan du alltid ta kontakt med Kommuncenter, de hjälper dig vidare!

VFU för socionomer

Oxelösunds kommun har ett samverkansavtal med Mälardalens högskola för verksamhetsförlagd utbildning för socionomer men även du som pluggar till socionom på någon annan högskola/universitet är givetvis välkommen att kontakta oss för att undersöka vilka möjligheter som finns för din VFU. 

Examensarbete

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss? Kontakta den förvaltning du är intresserad av och berätta om dina förslag till examensarbete eller uppsats. Om du har frågor eller funderingar kring var du ska vända dig kan du alltid ta kontakt med Kommuncenter. De hjälper dig vidare!

Fler möjligheter

Funderar du på att plugga vidare? Oxelösunds kommun satsar sedan några år tillbaka på yrkesutbildningar inom olika bristyrken. Här kan du läsa om utbildningarna som vi anordnar på Campus Oxelösund och de utbildningar som vi erbjuder i samarbete med Campus Nyköping.

 

 

 

 

Förmåner

Här kan du läsa mer om de förmåner som du som anställd i Oxelösunds kommun omfattas av.

Semester

Som medarbetare i Oxelösunds kommun har du minst 25 semesterdagar. När du fyllt 40 får du 31 dagar. När du fyller 50 år får du 32 semesterdagar.

Tillägg till föräldraförsäkringen

Om du varit anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du under 180 dagar ett tillägg till föräldrapenningen som motsvarar 10 procent av lönebortfallet.

Föräldraledighet

Som medarbetare i Oxelösunds kommun har du möjlighet att vara helt tjänstledig till dess att barnet fyllt tre år. Du har även möjlighet att vara tjänstledig på del av din tjänst tom slutet av det skolår då barnet fyller 12 år.

Pension

Utöver den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten har du som medarbetare i Oxelösunds kommun även en tjänstepension. Du bestämmer själv hur en viss del av pensionen ska förvaltas.

Flextid

På vissa arbetsplatser tillämpas flexitid, det innebär att du utifrån kommunens flextidsavtal ges möjlighet att påverka dina arbetsider.

Friskvårdsbidrag

Friskvård är en viktig del av kommunens satsning på en friskare arbetsplats.

Som medarbetare i Oxelösunds kommun får du ett friskvårdsbidrag på 800 kr/år.  Förmånen gäller samtliga tillsvidareanställda heltid/deltid och övriga månadsanställda där förmånen gäller under den tid de är anställda under respektive kalenderår.

Rökfri arbetstid

I Oxelösunds kommun vill vi skapa förutsättningar för en bättre hälsa för våra medarbetare. Vi har därför rökfri arbetsid för kommunens alla medarbetare.

Sjuklön

Skulle du bli sjuk får du sjuklön upp till 14 dagar. Därefter får du ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Sjukförsäkring

Medarbetare i Oxelösunds kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

Företagshälsovården

Som ett stöd och tillägg till kommunens egna resurser inom arbetsmiljöområdet har kommunen ett avtal med Previa som leverantör av företagshälsovård.

Möt några av oss

I Oxelösund kommun arbetar ca 1000 medarbetare inom ca 100 olika yrkeskategorier. Är du nyfiken på hur det är att vara anställd inom kommunen? Här berättar några av våra medarbetare om sina arbeten och hur de upplever att det är att jobba i Oxelösunds kommun.

Timvikariat inom förskola och skola

Ta chansen att prova på Sveriges viktigaste jobb!

Vi behöver dig som vill vikariera inom förskola, fritidshem och skola. Vi erbjuder arbetsplatser där du tillsammans med kunniga och erfarna jobbarkompisar är med och skapar en god vardag för våra barn och elever. Att jobba som vikarie ger dig en fot in på en arbetsmarknad med ljusa framtidsutsikter och erfarenhet av pedagogiskt arbete.

Om du vill veta mer och är interesserad av att jobba som timvikarie, klicka här.

Om att vara chef i Oxelösunds kommun

I Oxelösunds kommun är vi 42 chefer som leder arbetet för våra cirka 1000 medarbetare.

Vi arbetar tillsammans med våra medarbetare med att skapa och utveckla våra verksamheter så att de uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet.

Hos oss ska ledarskapet präglas av mod, tydlighet, ansvar och delaktighet. För att uppnå detta krävs en förmåga att skapa goda relationer, ta tillvara  på egna och andras styrkor, olikheter och erfarenheter samt att fokusera på att nå uppsatta mål. För att träna och utveckla förmågan till detta utbildas alla våra chefer i Klart ledarskap som är ett ledarutvecklingsprogram på tre dagar.

Som chef deltar du även i övrig ledarutveckling som tex våra månatliga ledarfrukostar där samtliga chefer är välkomna att träffas över förvaltningsgränserna, dela erfarenheter och få information kring aktuella ämnen. Utöver dessa kortare träffar har vi ledardagar en till två gånger per år där vi fördjupar oss i övergripande frågor som tex aktuella utmaningar eller vår egen utveckling.

Som chef i Oxelösunds kommun har du också tillgång till nättjänsten Iknow med ett brett utbud av filmer kring vitt skilda områden som kan vara relevant för dig i din ledarroll.

Mycket av den övriga ledarutvecklingen fokuserar på arbetsmiljö och en gång per år erbjuds chefer och deras skyddsombud en grundutbildning i arbetsmiljö. Utöver det ges både workshops och inspirationsföreläsningar inom arbetsmiljöområdet utifrån aktuella fokusområden och utmaningar.


Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Henny Larsson
Personalchef
Telefon 0155-381 34

Kontakt för sidan: Kommuncenter